Redaktionen flippar

Text:

Fredag eftermiddag och som reguljärt är spårar det ur.

Just nu ägnar sig Fokus redaktion åt dispyter om skilda nationalsångers kvaliteter, idogt imiterande av framstående svenska diplomater samt att, till tonerna av någon pseudojazz, knäcka den svårlösta frågan kring de semantiska likheterna mellan orden frankofil och pedofil - och vad dessa egentligen innebär.

Jag kan inte tänka mig ett bättre arbete.

För övrigt har EU:s samtliga transportministrar enats om Galileo. Det är det jag alltid har sagt: vi kretsar kring solen.