Ungdomsförbunden speglar partierna

Text: Torbjörn Nilsson

Det är inte lätt att vara ungdomsförbund. Först ignoreras man av partiet, sedan avslöjas man som medlemsfuskare och efter det kommer Expressen och kräver ens nedläggning.

Nu har ganska många kommit till ungdomsförbundens försvar och så har det utvecklats en något märklig debatt om man ska skrota några föreningars organisationsnummer eller inte. Det måste väl ända vara att skjuta bredvid målet.

När Göran Persson för Erik Fichtelius skulle förklara varför en högt uppsatt partitjänsteman skickat anonyma mejl med falska uppgifter om Fredrik Reinfeldts person valrörelsen 2006 sa han att det berodde på att SSU:are med en osund kultur hade kommit in i partiet.

De politiska ungdomsförbunden är som de är, beter sig som de gör och har den kultur som de har eftersom de lever i symbios med partier. De speglar förhållandena inom partierna.

Alla brister i interndemokrati som Expressen ser hos kidsen finns också när de blir äldre. Avsaknaden av intellektuellt hederlig debatt, underskottet av uppriktiga politiker och den ihåliga medmänskligheten existerar också i partierna. Lejonparten av de aktiva i partierna är fostrade i ungdomsförbunden. Det är där de har lärt sig överlevnadsknepen: förställningen, positioneringen, de negativa kampanjerna, beräkningen, att tala osanning utan att ljuga, formulera problemet och få sista ordet, rätta in sig i ledet, sätta kniven i ryggen på kamraten som står i vägen, ignorera saklig kritik, sprida rykten utan att bry sig om verkligheten, hålla sig till rollen som politiker och när något blir svårt trycka till politikermasken över ansiktet så att den verkligen sitter klistrar sig fast.

Allt det fula finns i partierna. Skillnaden är att problemen syns mycket tydligare i ungdomsförbunden.

Det goda med ungdomsförbunden är att de ger en insyn som är svårare att få i partierna. För den som vill förstå svensk politik är ungdomsförbunden därför ovärderliga.

Detta berättigar kanske inte fortsatt existens, men så länge partierna inte öppnar sig eller förändrar sig – vilket ju är den avgörande haken när det kommer till osund politisk kultur – så kommer ungdomsförbunden utgöra ett fönster för den som vill se hur lagar blir till.

För övrigt skrev vi i Fokus så här när SSU hade kongress senast.