Vi har hört …

Text:

… att de politiska partiernas föreningar på Handelshögskolan i Stockholm numera är bannlysta från både skolans och studentkårens hemsidor och anslags­tavlor.