Vi har hört …

Text:

… att kulturminister [[Lena Adelsohn Liljeroth]] (m) gick nöjd från Antikmässan i Stockholm. Fyndet? En uppstoppad rödräv för 4 500 riksdaler, som nu får antas pryda det Adelsohn Liljerothska hemmet.