Vi har hört …

Text:

... att det är högkonjunktur på Gotland. Det har nämligen [[Maud Olofsson]] sagt till riksdagsjournalisterna på en informell sammankomst. På Gotland, som regelmässigt placerar sig i bottenskiktet vad gäller genomsnittslöner och andra ekonomiska nyckeltal, väntar man med spänning.