Käppar i hjulet för den polske valvinnaren

Text: Peter Johnsson

Bild: TT

Jarosław Kaczynskis högerparti Lag och rättvisa blev störst i polska valet. Men segern smakar inte bara sötma trots att partiet behåller egen majoritet i sejmen. Partiet förlorade valet till parlamentets övre kammare, senaten. Där sker valet genom majoritetsval i enmansvalkretsar och oppositionen erhöll 51 ledamöter jämfört med 48 för Lag och rättvisa.

Det betyder att en het politisk höst och vår väntar i Polen inför presidentvalet i maj 2020.

Lag och rättvisas fortsatta regerande blir inte lika smidigt  som tidigare. Med majoritet i senaten kommer de tre oppositionspartierna att kunna sätta käppar i hjulen. Under den gångna mandatperioden har Lag och rättvisa  – tvärs emot vedertagna principer i en fungerande parlamentarisk demokrati – kunnat genomdriva djupgående lagändringar inom loppet av 24 timmar.  Oppositionen kan i och för sig  inte förhindra att sejmen antar de lagar som regeringen föreslår. Men med majoritet i senaten kan man se till att lagförslagen underkastas en normal parlamentarisk procedur och skickas tillbaka till sejmen med föreslagna förändringar. Senaten har dessutom sista ordet vid tillsättandet av viktiga ämbeten, däribland justitieombudsmannen.

Jarosław Kaczynski sa själv i en första kommentar till valresultatet att hans parti, trots  valsegern, måste vara medvetet om att en majoritet av väljarna röstat på oppositionspartierna. Det var ett uttalande som blickade fram emot nästa stora valstrid i landet: presidentvalet som kommer att äga rum  i april–maj 2020. En förlust i det valet för Lag och rättvisa innebär att förmågan att regera starkt undermineras. Detta då presidenten med sin vetorätt kan skicka tillbaka lagförslag till sejmen i vilken Lag och rättvisa saknar de mandat som då krävs för att rösta ner presidentens veto.

En fingervisning om de risker Lag och rättvisa löper vid presidentvalet nästa år fick partiet nu i Warszawa där oppositionens troliga kandidat i presidentvalet – Małgorzata Kidawa-Blonska – erhöll nästan dubbelt så många röster som Jarosław Kaczynski.

Med ett rekordhögt valdeltagande – 61,74 procent – lyckades Jarosław Kaczynskis högerparti Lag och Rättvisa behålla egen majoritet i det polska parlamentets undre kammare, sejmen.

De tre oppositionspartierna – Medborgarkoalitionen, Vänsterpartiet och bondepartiet PSL – erhöll tillsammans 900 000 fler röster än Lag och rättvisa. Men då de gick till val var och en för sig och då fördelningen av sejmens 460 mandat sker enligt d’Hondt-metoden – som  ger en fördel till det enskilt största partiet – fick oppositionen bara 213 mandat jämfört med Lag och Rättvisas 235.

Utöver Lag och rättvisa och de tre oppositionspartierna kom det extrema högerpartiet Konfederationen in i sejmen med 11 mandat.

Lag och rättvisa förlorade denna gång – till skillnad från i valet för fyra år sedan – valen i landets samtliga stora städer. Partiet stärkte däremot sina ställningar på landsbygden och i de mindre städerna. Detta talar för att de sociala löften –  extra pensionspengar, höjda minimilöner och sänkta skatter – som partiet gav före valet blev  utslagsgivande för valutgången. Till skillnad från 2015 väntar nu en ekonomisk lågkonjunktur och regeringen kommer denna gång att ha svårare att uppfylla sina vallöften. En sak är säker efter valet: Polen har förblivit ett starkt politiskt splittrat land.