Sverige bojkottar rasistisk FN-konferens

Tjugoårsjubiléet för den hårt kritiserade FN-konferensen i Durban firades utan Sveriges närvaro. När en majoritet EU-medlemsstater valde att utebli gjorde Sverige detsamma.

Text:

Bild: John Angelillo/AP

Sverige deltog inte i det FN-möte som ägde rum i New York den 22 september för att uppmärksamma Durbandeklarationens tjugoårsjubileum.

Durbandeklarationen kom till efter ett högnivåmöte i den sydafrikanska Durban i september 2001. Konferensens syfte var att samla världens länder för att enas kring en handlingsplan för att bekämpa rasism och diskriminering. Istället innehöll högnivåmötet liksom den parallella konferensen för idéburna organisationer så många uttryck för antisemitism att USA och Israel valde att lämna efter två dagar. 

Beskedet om att Sverige inte deltog vid tjugoårsjubileet av Durbandeklarationen på FN i New York igår den 22 september dröjde från UD fram till sent på kvällen samma dag som jubileumskonferensen hade ägt rum.  Långt innan dess hade en rad länder markerat att de inte skulle närvara eftersom den antirasistiska konferensen liksom de uppföljande mötena 2009 och 2011 präglats av antisemitism

UD skriver att ”en majoritet EU-medlemsstater valt att inte delta, mot denna bakgrund har Sverige fattat samma beslut”. Vidare att: ”Det finns en lång och politiskt laddad historia bakom Durbankonferensen och dess uppföljningsmöten. De tidigare konferenserna har bl.a. kritiserats för att inte tillräckligt ha behandlat sakfrågan, det vill säga bekämpandet av rasism. De har också kritiserats för att ha antisemitiska inslag och för att ha riktat oproportionerlig kritik mot Israel.”

Den 27 oktober äger ett internationellt högnivåmöte mot antisemitism rum i Malmö, vilket statsminister Stefan Löfven tagit initiativ till. 

Tidigare i veckan hade utrikesminister Ann Linde ett möte med Israels utrikesminister Yair Lapid, det första mötet mellan ländernas utrikesministrar på sju år sedan relationen mellan länderna kraftigt försämrats under Margot Wallströms tid som utrikesminister.