Veckans bråk: Egyptsons avhandling

Sameh Egyptsons disputation vid Lunds universitet har fått stor uppmärksamhet. Men folk är oeniga. Är det en avhandling eller en konspirationsteori?

Text:

Bild: TT

Sameh Egyptson kan sedan förra veckan kalla sig teologie doktor. Disputationer intresserar sällan allmänheten, men den här gången flockades så många till Lunds universitet att man fick byta till en större lokal.

Orsaken var själva ämnet. Muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation, terrorklassad i många länder, som enligt Egyptsons avhandling är verksam i Sverige i form av organisationen Islamiska förbundet. Han pekar även ut nyckelfigurer i Muslimska brödraskapets svenska gren.

Det uppskattade de omnämnda inte. En av dem närvarade vid disputationen och hävdade att han blivit felaktigt utpekad. En annan, verksam vid Stockholms moské, anklagade avhandlingen för att vara ”som en polisiär utredning” – ”han förvränger och samlar en massa saker, enbart för att svartmåla”.

Anna Ardin, diakon i Equimeniakyrkan och tidigare aktiv i föreningen Socialdemokrater för tro och solidaritet, gick ännu längre. Avhandlingen är en ”antimuslimsk konspirationsteori” slog hon fast och drog paralleller till rasbiologi.

Samtidigt har Egyptson gott om försvarare. Folkbladets Widar Andersson (S) kallade avhandlingen ”en fantastisk kartläggning” och förutspådde att den kommer göra Sverige till ett mer välfungerande invandrarland. Twittrande juristen Krister Thelin kallade den ”folkupplysning”.

Avhandlingen godkändes till sist av en oenig betygsnämnd. Och enligt handledaren Mika Vähäkangas har bråket bara börjat.

Fast den verkligt brännande frågan var förstås den som Dagens Nyheter lyfte: ”Enbart män avgör vid omstridd disputation om islamism”.

***