Veckans bråk: En katt bland her(m)elinerna

Få saker gör gammelmoderater så upprörda som när deras partikamrater attackerar friskolor.

Text:

Bild: Ola Torkelsson / TT

Få saker gör gamla bunkermoderater så upprörda som kritik mot vinstutdelande skolor, i synnerhet om det kommer från de egna leden. I en intervju i Dagens Nyheter gick den lokala partitoppen Robert Wenglén i Lomma (på bild ovan) till attack mot just sådana och pekade på fusk vid antagningen, problem med glädjebetyg och rättningen av de nationella proven, bristande skolgårdar, matsalar, bibliotek med mera. Samt att Moderata samlingspartiet har hamnat i knäet på skollobbyn.

Särskilt pekas förre riksdagsmannen och Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark ut, numera senior rådgivare i lobbyingfirman Kreab, med kopplingar till friskolekoncernen Kunskapsskolan. Men Hökmark tar ingen skit. Hans svar osade svavel:

– Det finns inget annat land i världen där elever har en sådan möjlighet att välja var man ska gå i skola. Att vilja strypa det, det kan jag säga med bestämdhet, är fan heller konservativt eller liberalt.

Hökmark fick även eldunderstöd av partikamraten Ulla Hamilton, tidigare tung M-politiker i Stockholm och numera vd för branschorganisationen Friskolornas riksförbund.

– Företag är bättre på att utveckla och stimulera verksamheter än vad offentlig verksamhet är, tyckte hon.

Ledarskribenten i moderaternas husorgan SvD, Mattias Svensson, gick en medelväg och förespråkade på Twitter sänkt skolpeng till 85 procent för friskolor: att fylla fristående aktörers kassor ”är inget offentligt kärnuppdrag”.

Svensson fick ett syrligt svar på tal av avgående M-riksdagsmannen Hanif Bali. ”Tyckonomin behöver ej friskolor. I ännu ej berikade områden är de kommunala skolorna fortfarande tiptopp.”

”Berikad” är Balis ironiska kodord för invandrartät. Han menar alltså att friskolorna ger invandrarbarn chansen till en klassresa.*

Är valfrihet möjlig utan vinstintresse? Veckans Bråk-redaktionen ser fram emot att återkomma till detta outtömliga ämne.

***

*Ett tillägg till bråket: Hanif Bali invänder på Twitter att detta är en direkt felaktig representation av hans uppfattning i frågan. ”Jag menar att i icke-berikade områden behöver föräldrar inte segregera sina barn med hjälp av skolvalet”, skriver han.