Det stora nederlaget

Text: Adam Svanell

Toppbild: polisen

Toppbild: polisen

Den kraftiga, söta doften mötte polismännen när de öppnade dörren till den lilla gula villan. Det var en vanlig eftermiddag i augusti 2008 och grannarna såg förvånat på uniformerna, de blåvitrandiga plastbanden runt det gula trähuset och skylten med ordet »Avspärrat«.

Vad kunde ha hänt här, i lilla Ställdalen utanför Kopparberg, i ett villaområde där det mest bodde äldre?

Den asiatiska familjen som ägde huset hade sällan varit hemma, men det hade sagts att de bodde i Örebro. När de var här och jobbade i trädgården verkade de trevliga. På bottenvåningen i villan såg allting normalt ut, om än sparsamt möblerat. Det var när poliserna öppnade källardörren som de såg ett starkt ljussken.

Husets källare och ovanvåning hade byggts om till trånga växthus. Fönstren var förtejpade med plast och tygskynken. Längs väggarna hängde aluminiumfolie. Medan fläktar susade spred stora 600-wattslampor sitt sken över skogarna av örtväxter, från små sticklingar till en och en halv meter höga plantor. Tidigare på dagen hade Örebropolisen stoppat två efterspanade bilar på riksväg 50 några mil söderut. I bakluckan på en Volvo hittades tre blomjordssäckar fyllda med torkade gröna blad.

Samma eftermiddag gjordes ännu en husrannsakan, i en nedgången villa i Ställberg en halvmil bort. Totalt hittades 1 377 cannabisplantor i de två husen. Tillsammans med det som tagits i Volvon motsvarade det 72 kilo cannabis, ett av de största beslag som någonsin gjorts i Sverige.

Redan nästa dag skulle ett liknande fynd göras 35 mil därifrån. I en stuga i Agunnaryd hittade Kronobergspolisen plantor med 57 kilo cannabis. Och nere i Skåne hade man tidigare under sommaren hittat tolv likadana odlingar i villor på landet. Det här var någonting nytt i Sverige.

Sverige, som var ett av få europeiska länder där cannabisrökning hade förblivit relativt tabubelagt, som aldrig hade haft någon narkotikaframställning att tala om och vars strikta narkotikapolitik beskrevs som ett föredöme av FN-organet UNODC.

Detta Sverige hade blivit en plats för organiserad marijuanaproduktion.

Hösten 2007 lade skånska och danska tulltjänstemän märke till ett återkommande fenomen. Vid kontroller på jakt efter olovligt införd alkohol hittades stora mängder utrustning för inomhusodling. I samtliga fall var förare och passagerare av vietnamesiskt ursprung. Flera tulltjänstemän misstänkte att föremålen skulle användas till att odla marijuana. Efter kontroller visade det sig att flera av dem som förde in utrustningen tidigare hade blivit gripna i Norge, misstänkta för inblandning i organiserad cannabisodling.

Att äga odlingsutrustning är emellertid inte brottsligt. Tullarna fick släppa de kontrollerade bilarna vidare. I stället underrättades Natio­nella cannabisprojektet, polisens underrättelseverksamhet med fokus på cannabis.

Under vintern upptäckte norsk polis 47 stora inomhusodlingar av marijuana, allihop kopplade till etniska vietnameser. I Sverige började Nationella cannabisprojektet göra efterforskningar och insåg snabbt att problematiken inte var ny.

Oräkneliga fall av liknande marijuanaframställning hade avslöjats i Kanada se­dan 90-talet. Runt 2005 började polis hitta odlingar i USA; i staden Seattle och delstaten Ohio. Snart dök de även upp i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

Överallt var mönstret detsamma: villor med stora källar- eller vindsutrymmen fungerade som välorganiserade inomhusodlingar. De gripna trädgårdsmästarna var vietnameser, i många fall illegala invandrare som kommit till landet specifikt för att sköta marijuanaframställningen.

Omfattningen var betydande. I Kanada stod de vietnamesiska grupperna för majoriteten av landets cannabisproduktion. I London uppskattade polisen att odlingar drog in omkring 100 miljoner pund (cirka 1,2 miljarder kronor) årligen till stadens brottssyndikat.

– När vi fick kännedom om problemen i Danmark och Storbritannien så frågade vi oss varför vi skulle vara fredade. Så fort vi tittade närmare på det fick vi också information som tydde på att den här sortens odlingar fanns i Sverige, säger Johnny Gyllensjö på Cannabisprojektet.

Under 2008 hittade svensk polis nitton stora odlingar med totalt mer än 340 kg marijuana. Nitton personer kom att dömas till sammanlagt 73 års fängelse. I samtliga fall låg odlingarna på mindre orter, sköttes av vietnameser och var uppbyggda som den i Ställdalen.

Den gröna växten Cannabis sativa är världens mest använda olagliga drog. Vanligast är den i formen av marijuana – torkade blad och stjälkar. Hasch består av plantans körtelhår som pressas till en mörk, hård massa.

Sverige har traditionellt varit en ytterst liten marknad för cannabis. Medan en av fem spanska 16-åringar säger sig ha använt hasch eller marijuana den senaste månaden är siffran bland de svenska en av femtio. Svenskarnas attityd till drogen är inte så tillåtande som i många andra EU-länder. Att röka cannabis beskrivs som en inkörsport till annan narkotika och få svenskar är för en legalisering.

Men någonting håller på att hända.

Sedan 2004 har beslagen av marijuana ökat rejält i Sverige. Förra året mer än fyrfaldigades de, från 106 kilo till 448 kilo. Tullens andel av beslagen minskar och polisens andel ökar. Även antalet dömda för narkotikaframställning, där cannabis står för merparten, stiger kraftigt.

Johan Nilsson arbetar med narkotikafrågor på Rikskriminalen. Han tror att Sverige har blivit närapå självförsörjande på marijuana.

– Vi ser ganska lite insmugglad marijuana, vilket tyder på att vi har en stor produktion inom landet. Även om vi nu har hittat många odlingar tror jag att det kan finnas ett stort mörkertal, säger han.

Mönstret går igen i andra EU-länder. I Storbritannien uppger polisen att sex av tio marijuanabeslag tycks odlade innanför landets gränser. Nyligen konstaterade en rapport från EU-organet ECNN att smugglingen in i Europa delvis har ersatts av inhemsk produktion.

Utvecklingen kan ha ett samband med de satsningar som gjorts för att motverka införsel av hasch i Europa. Den tidigare vanligaste infartsvägen, motorbåtstrafik från Marocko, hårdbevakas numera av spanska tullen.

Internet har också gjort det enklare för den som vill odla. På nätforum för cannabisrökare finns inte bara skötselinstruktioner, utan även möjlighet att beställa hem frön och odlingsutrustning.

Ytterligare en förklaring till utvecklingen kan finnas i Schengenavtalet. Samtidigt som det har blivit svårare att föra in knark i Schengenområdet har riskerna med transporter mellan länderna minskat.

– Tull och polis får inte längre göra rutinkontroller längs vägen, allting måste bygga på misstankar. Därför kan du nu åka till Sverige för att producera narkotika, sedan skicka den till Holland eller England utan större risk att bli tagen. Organiserad brottslighet och flöde av narkotika har ökat inom Europa. Det är en konsekvens av den fria rörligheten, säger Johan Nilsson.

Ur en narkotikahandlares perspektiv finns det många fördelar med den inhemska odlingen. Risken att bli tagen är mindre när man slipper tullkontroller. Mellanhänderna blir färre och vinstmarginalen större.

Tack vare växtnäring, reflektorer och starkt artificiellt ljus kan inomhusodlingarna dessutom ge marijuana som till och med är starkare än det hasch som finns på marknaden. Det gör den både dyrbar och lättsåld.

I en cell på häktet i Örebro sitter 36-årige Hoang Hai Ha. Det var han som körde Volvon där polisen hittade tre säckar marijuana. Han står även som ägare på huset i Ställberg där det växte ett tusental plantor.

De händelser som skulle föra honom hit tog sin början i oktober 2007. Hoang Hai Ha arbetade då på en kinarestaurang i Helsingborg, men tjänade dåligt och hade svårt att betala underhållet till de två barn han hade sedan ett tidigare förhållande.

En kväll på en bar träffade han en landsman, en man i 45-årsåldern som hette Dung. De blev vänner och kort därpå frågade Dung om Hoang Hai Ha kunde tänka sig att köpa ett hus.
Fastigheten skulle hyras ut, och Dung lät förstå att den kunde användas till cannabisodling. Hoang Hai Ha skulle få betalt. Eftersom han behövde pengar svarade han ja.

Via internet hittade Dung huset i Ställberg. Hoang Hai Ha betalade, delvis med lånade pengar. Odlingen kom att skötas av Dungs vän Nguyen Van Diem som nyligen hade kommit till Sverige från Tjeckien.

Under våren lärde Hoang Hai Ha känna en kvinna, Tran Minh Giang, genom en dejtingsajt för vietnameser. När han berättade om den fastighet han hyrde ut ville hon också köpa en. Med hjälp av Dung hittade de huset i Ställdalen.

I juli hörde Hoang Hai Ha talas om tillslagen mot cannabisodlingar i Skåne. Han blev rädd, ringde upp Dung och sa att han vägrade ha kvar plantorna i sitt hus. Dung övertalade honom att de skulle fortsätta i några månader till.

När de greps den där augustidagen – Hoang Hai Ha, Tran Minh Giang, Nguyen Van Diem och dennes fru – var de precis på väg till ett möte med Dung.

Det var ju Dung som tog hand om det som odlades i husen. Det var Dung som hade kunskapen och kontakterna. Han var hjärnan bakom allt.

Detta är Hoang Hai Has version.

Hans tre medåtalade däremot, har kommit med en annan historia. Enligt deras vittnesmål var det Hoang Hai Ha som bestämde, som skötte husköpen, som tog hand om marijuanan. Ingen av dem har nämnt någon Dung.

Kriminalinspektör Christina Hallin på Örebropolisen höll i förundersökningen mot Hoang Hai Ha. Hon är säker på att det har funnits en person ovanför honom i organisationen. Den odlingsutrustning som användes beräknas vara värd hundratusentals kronor, och de båda villorna köptes för 70 000 respektive 200 000 kronor. Ingenting tyder på att de fyra gripna hade sådana ekonomiska resurser.

– Vi är övertygade om att de bara är arbetare, förmodligen relativt långt ner i hierarkin. Hur paret som kom hit från Tjeckien hamnade här har vi inte lyckats reda ut, men någon typ av organisation måste det finnas, säger Christina Hallin.

De senaste åren har svensk polis sett en rad fall som involverar vietnamesiska maffiagrupperingar. Det handlar bland annat om en människosmugglingshärva i Halland och ett dubbelmord i Göteborg.

Vietnammaffian uppges främst agera mot andra, laglydiga vietnameser. Inte sällan har dessa satt sig i skuld för att kunna ta sig till Europa. Skulderna utnyttjas som skäl till utpressning, misshandel och hot.

Huruvida organisationen bakom marijuanaodlingarna är en maffiagruppering är svårt att avgöra, säger Steve Alm på Rikskriminalens narkotikaenhet.

– Det handlar definitivt om organiserad brottslighet. Men varken vi eller något annat europeiskt land har ännu lyckats identifiera den bakomliggande organisationen.

Den 1 juli läggs Cannabisprojektet ner, varpå arbetet mot organiserad odling hamnar på Rikskriminalens bord. ECNN har inlett en studie för att få en bild av hur omfattande odlingen är. Samtidigt har EU-ländernas organisation för polisiärt samarbete, Europol, fått i uppdrag att kartlägga problematiken och hur den bäst bekämpas.

Positiva exempel finns. När Svenska Narkotikapolisföreningen höll årsmöte i april föreläste en polis från Nederländernas egen cannabissatsning. Holländarna har tagit hårda tag mot marijuanaodling, både industriell och småskalig. Under 2007 beslagtog landets polis hela 5 000 illegala odlingar.

Rikskriminalens skräckscenario är att Sverige bara har sett början på utvecklingen mot att bli ett tillverkningsland för narkotika.

– Det är alltid mer lönsamt att lägga framställningen så nära missbruksmarknaden som möjligt. Hittills har vi haft få fall med produktion av kemiska droger i Sverige, men risken finns att det etableras laboratorier. Det är klart att vi är rädda för det, säger Steve Alm.

Erfarenheter från andra länder tyder på att de vietnamesiska odlarorganisationerna flyttar vidare när de börjar ertappas. Trots de många tillslagen i Sverige tror Johnny Gyllensjö att det finns många stora odlingar kvar.

– Det här är ingenting man bara lägger ner. Profiten är alldeles för hög. Vi kanske har stoppat en gruppering, men det finns andra. Att man skulle ha sänkt odlingen är en utopi, säger han.

Domen mot odlarna i Ställberg och Ställdalen föll häromveckan i Göta hovrätt. Hoang Hai Ha dömdes till åtta års fängelse för grovt narkotikabrott, de övriga till mellan tio månader och sex år. Hovrätten fastställde därmed domslutet från Örebro tingsrätt i februari.

Hoang Hai Ha hade lämnat upplysningar om den man som han menade var den verklige motorn bakom odlingsverksamheten. Han beskrev hur Dung såg ut, berättade att han tidigare hade bott i Tjeckien och gav polisen adressen till hans lägenhet i Helsingborg.

Men Örebropolisens efterspaningar ledde ingenvart. Någon Dung hittades aldrig. Visserligen visade det sig att Dung hade dykt upp som påstådd huvudman även under utredningar av odlingar i Skåne. Polisen ansåg dock att det kunde röra sig om en slump. Dung är ett vanligt namn i Vietnam.

Inte heller på adressen i Helsingborg hittades några spår. Den enda person polisen lyckades knyta dit, det var Hoang Hai Ha själv.

Namnen Hoang Hai Ha, Tran Minh Giang, Nguyen Van Diem och Dung är fingerade.

Mer ur reportaget: Fler legaliserar, Framgångsrik satsning läggs ner

Text: Adam Svanell

Toppbild: polisen