Studie: Demenssjukdom kan upptäckas tidigt

Forskare vid Lunds universitet har hittat ett sätt att identifiera Lewykroppssjukdom – där bland annat Parkinson ingår – innan symtomen bryter ut.Resultaten skulle kunna bidra till metoder som gör att sjukdomsförloppet bromsas upp avsevärt.

Text: TT

Bild: TT

Lewykroppssjukdom är ett samlingsbegrepp för Parkinson och Lewykroppsdemens, som på olika sätt påverkar personers kognitiva förmåga respektive möjlighet att röra sig.

Nu har forskare vid bland annat Lunds universitet hittat ett sätt som kan komma att användas för att identifiera Lewykroppssjukdom i ett tidigt skede. Genom att analysera ryggvätska kan sjukdomen hittas redan innan patienter märkt av några symtom.

Sämre kognitiva funktioner

Sjukdomen har studerats via två separata långtidsstudier där ett stort antal personer ingår. I den ena analyserades ryggvätskeprov från cirka 1 100 friska personer.

"Trots att personerna inte hade några kognitiva eller neurologiska problem i början av studien, såg vi att de med Lewykroppar i hjärnan försämrades i sina kognitiva funktioner över tid. Det var också de som utvecklade Parkinsons sjukdom eller Lewykroppsdemens under de kommande åren", säger Oskar Hansson, professor i neurologi och medförfattare till studierna, i ett pressmeddelande.

Lukttest kan användas

Forskarna har dessutom uppmätt ett samband mellan sjukdomen och nedsatt luktsinne – och ser potential för att i framtiden screena personer över 60 år med ett lukttest, för att senare gå vidare med testning av ryggvätska.

"Hade man kunnat hitta symptomfria personer med nedsatt luktsinne där testet för Lewybodykroppar är positivt, skulle dessa kunna vara delaktiga i läkemedelsprövningar, med syfte att utveckla nya mediciner för att tidigt stoppa sjukdomen", säger Oskar Hansson i samma pressmeddelande

I framtiden hoppas forskarna kunna utveckla ett blodprov för att identifiera Lewykroppssjukdom.

"Vi satsar mycket på att förfina metodiken och jag är optimistisk inför framtiden", säger Oskar Hansson.