Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Aktuellt

Svensk terrordom

De två åtalade dömdes för stämpling till terrorbrott av tingsrätten.

Gissa om det kommer att bli debatt om domen i Göteborgs tingsrätt på onsdagen. De två svenska medborgare med bakgrund i Somalia dömdes, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion, till fyra års fängelse. Vardera. För terrorbrott.

De döms inte för att ha begått någon terrorgärning ännu. Inte heller för direkta förberedelse för någon. Domen gäller »stämpling« vilket enkelt uttryckt är att uttrycka en avsikt att begå ett brott, eller uppmana någon annan av dem. Båda två dömdes mot sina nekanden.

I det här fallet hade de två avlyssnats på telefon och, enligt åklagaren, åtagit sig att utföra terrorbrott å den terroriststämplade organisationen al-Shababs vägnar (läs mer i Fokus artikel om al-Shabab-svenskarna här).

Exakt vilka brott duon planerade eller när de skulle genomföras har inte framgått och har heller inte behandlats av tingsrätten.

Straffet – fyra års fängelse – var ett år mer än vad åklagaren hade krävt. I tingsrättens pressmeddelande motiverade rätten straffvärdet: »Eftersom de genom sitt handlande visat särskild hänsynslöshet och eftersom brottet – om det hade fullbordats – hade inneburit fara för landet Somalias säkerhet, för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet är straffvärdet för var och en av dem fängelse i fyra år.«

Som Fokus har skrivit tidigare i en analys av terroristlagstiftningen var detta första gången stämpling till terrorbrott behandlades i en svensk domstol. Rätten var heller inte enig. Enligt Ekot reserverade sig en av juristerna och en nämndeman.

Enligt de två, refererade i pressmeddelandet, hade »…åklagaren inte klarlagt vad de båda tilltalade gjort i Somalia eller vad de bestämt sig för att göra, själva eller tillsammans med företrädare för al-Shabaab. Det kan därför inte uteslutas att deras roll avsetts vara en annan än självmordsbombarens och det är under alla förhållanden inte visat att någon av dem kommit dithän i sin personliga övertygelse eller i sin relation till al-Shabaab att de tillsammans med företrädare för den organisationen faktiskt bestämt att de ska utföra självmordsattentat eller inför dessa företrädare åtagit sig att göra detta.«

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera