Alla kungens medaljer

Text:

Den 28 januari på slottet fick Peter Wallenberg Junior, Poker kallad, emotta kungens medalj i tolfte storleken i serafimerordens band.

Jag tror i alla fall att det var han. På hovets hemsida står bara Peter Wallenberg, utan ”jr”, och hans pappa Peter ”Pirre” Wallenberg har redan fått medalj.

Hans titel anges som ”styrelseordförande”. Och visst är Peter Wallenberg Jr mycket riktigt styrelseordförande. Inte i någon av de storföretag familjen har makt över, utan i det lilla förvaltningsbolag som Wallenbergstiftelserna inrättade för ett par år sedan, Foundation Asset Management, ”FAM”.

I och med förläningen har nu kungen gett medalj i tolfte storleken till alla fyra aktiva farbröder i Wallenbergfamiljen. Förutom pappa Pirre också Pokers bror Jacob och kusin Marcus (”Husky”).

Även om man inte bör tynga sin hjärnas rationella delar alltför mycket med att fundera över motiveringarna till kungamedaljer, kan man fråga sig varför just denna fjärde Wallenberg också ska behängas med guldpeng i blått band.

På hovets hemsida står det ”För framstående insatser för svenskt näringsliv”, men det är oklart exakt i vad dessa består.

Till skillnad från både sin bror och kusin, som ju har varit vd respektive ordförande för Investor och storbanken SEB, har Poker spelat en långt mindre operativ roll i bolagsgruppen.

En stor del av sin karriär spenderade Peter Jr som chef för Wallenbergägda Grand Hotell, där han fortfarande är ordförande. Hans enda större uppdrag i dag, vid sidan av FAM, är som styrelseledamot i Investor och Scania (som Investor inte äger någonting i längre).

Visst är de stiftelser Peter Wallenberg Jr sitter i spetsen för Sveriges främsta privata forskningsfinansiär och som sådan bidrar han till en påtagligt samhällsnyttig verksamhet. Men de pengarna skulle ju delas ut i vilket fall som helst, av skatteskäl.

Är det då stiftelsernas skickliga förvaltning som belönas? Visst flyter det in fina utdelningar till Wallenbergstiftelserna som kommer svensk forskning till godo. Men, som Svenska Dagbladet har illustrerat, har aktieägarna i sfärens viktigaste bolag Investor – som kontrollerar de flesta storbolagen – anledning att vara besvikna. Investors aktiekurs hade, vid den tidningens granskning, gått sämre än börsen både på 1, 3 och 5 års perspektiv.

Misstroendet mot Wallenbergarna och Investor på marknaden är i dag rekordstort, mätt som den så kallade ”investmentbolagsrabatten”.

Ändå ska Poker ha medalj. Och dessutom en ”finare” sådan än exempelvis psykiatrikern Clarence Crafford och barnläkarprofessorn Antal Nemeth.

Här ska påpekas att det inte är något fel på Peter Jr. Han är han en trevlig prick, utrustad med ett för finanssocieten tämligen befriande klarspråk. Vad jag förstår gör han ett habilt arbete där uppe i stiftelsekansliet på Arsenalsgatan.

Men det jag ändå undrar över är ändå hur kungen och hans kolleger går till väga när de hittar namn som Peter Wallenberg Jr. Finns det en metod, ranking av lönsamhet och förädlingsvärde? Eller slår de bara upp Dagens Industri och kollar på bilderna? Eller kanske bara tittar på listan över de största kapitalansamlingen i nationen och hittar Wallenbergstiftelserna på toppen?

Riksmarskalken Johan Fischerströms färska förklaring på hovets hemsida, ”Medaljförläning – så fungerar det”, innehåller få svar. Inte mer än att hovet under hans ledning sammanställer ett slags bruttolista som sedan utvärderas av en ” grupp som representerar olika delar av samhället”, vilken beslutar om vilka namn som ska företees regenten.

Vilka som ingår i denna mystiska sammanslutning framgår inte. Några mer konkreta urvalskriterier specificeras inte heller.

Man kan i alla fall konstatera att kungen och den mystiska gruppen med denna process under åren har haft en enastående förmåga att premiera den neofeodala svenska direktörsklassen i allmänhet (sex medaljer denna gång gick till direktörer, alla män) och till Wallenbergsfären och deras vasaller i synnerhet.

Som Fokus också tidigare har illustrerat i ett stort reportage har kung Carl XVI Gustaf en intim relation till just Wallenbergfamiljen, via diverse priser och de personer som bjuds in till olika middagar, jakter och statsbesök i utlandet.

Fyra Wallenbergare är till exempel medlemmar i HM Konungens jaktklubb. En heter Peter. Utan Jr, dock. En annan, förmodligen helt ovidkommande rojal faktor på Pokers CV är hans position som vice ordförande i Kungliga Automobilklubben.

Att det skulle råda något slags vänskapskorrupt ryggkliarförhållande mellan de båda klanerna – att Wallenbergfolket får medaljer och betalar igen med att i alla sina bolag och strukturer upprätthålla kungens position genom att vidimera hans roll som exportsymbol – har jag inga bevis för.

Det, naturligtvis, är bara en tanke som ser ut som en händelse.