Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Redaktionsbloggen

En förlorad dröm

»Författare reste till Amerika för att finna den fria människan, men upptäckte att friheten blev vad man gjorde den till. Det var inte alltid en vacker syn.«

Citatet är journalisten Göran Rosenbergs och är hämtat från boken »Friare kan ingen vara«. Orden sätter fingret på dels den eviga fascinationen för landet i väster, dels dubbelheten i den upplevelsen.

»Inget annat land har så låtit sin motsägelsefullhet uppta oss, så gäckat våra föreställningar«, skriver Rosenberg och listar namn som Fredrika Bremer och August Palm som osanno-lika USA-bergtagna genom åren. Bilderna av en ung Olof Palme på luff över kontinenten i dokumentären »Palme« är ett annat exempel.

Hänförelsen hos annars djupt samhällskritiska personer härrör från kraften i idén om USA. Få, oavsett politisk hemvist, har undgått den energi och optimism som – trots djupa sociala problem – mött dem var de än har befunnit sig.

Därför är bilden av landet som författaren Thomas Engström möter i reportaget i veckans Fokus så oroande. Det är ett land där denna tidigare så orubbliga framtidstro verkar ha försvunnit.

Engström visar hur amerikanernas idé om sig själva kanske är viktigare än någon enskild fråga i valrörelsen. Att återupprätta och vidmakthålla drömmen om USA är det främsta väljarna kräver av en kandidat. Det var detta som Barack Obama för fyra år sedan med sin person och sitt budskap lyckades inskärpa och som drev väljarna till honom då. Och som nu för dem till en på många sätt så kontroversiell person som Mitt Romney.

Hittar USA tillbaka till sig självt? Kraftansamlingen under orkanen Sandy har gett mer än en skymt av den forna storheten. Se på meteorologerna som med sina vetenskapliga verktyg lyckades förutspå orkanen. Om detta berättar Johan Anderberg.

Ett meteorologiskt mästerstycke som bär alla den amerikanska briljansens kännetecken.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera