Fokus mest lästa artiklar 2017

Text: Fokus redaktion

Ska vi vaska demokratin? (29 juni)

Vad betyder egentligen det senaste dryga årets hätska tonläge? På ytan handlar det om migrationen, men striden gäller egentligen om det finns problem att tala om, eller om problemformuleringen är själva problemet. En klyfta av ömsesidig obegriplighet har öppnat sig mellan en urban, medial stam och en stor del av befolkningen i övrigt. Och i stöpsleven ligger själva demokratin. Politisk sommarläsning av Johan Hakelius.

Agnes Wold: Sluta skyll på hemmiljön (30 mars)

Barn som föds glada och lugna gör föräldrarna glada och lugna.

Pojken som blev av med guldbyxorna (7 april)

Mycket har sagts och skrivits om fondbolaget Allra, men vilka är egentligen de unga männen bakom miljarderna? Per Agerman och Karolina Palutko Macéus tecknar ett grupporträtt, inklusive Ferrari, helikopter och Sveriges dyraste kåk.

Osynliga och provocerande (18 maj)

Vad är det egentligen som provocerar med hästtjejen? Lisa Carlsson analyserar synen på det kvinnliga hästintresset apropå utställningen »Like a horse« på Fotografiska i Stockholm.

Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad (15 juni)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap släppte en rapport om islamism. Följden blev överfulla mejlboxar, dagar av extraarbete och tack och hej till rapportförfattaren Magnus Norell. Mats Holm beskriver hur offentlighetsprincipen och förvaltningslagen blir redskap för ideologiska kampanjer.

Johan Hakelius: Skäms ni inte? (27 september)

En militant samhällssyn har blivit normaliserad. Inför Bokmässan präglas svensk offentlighet av krav på villkorslös mobilisering, av feghet och smygande sovjetisering. Johan Hakelius gör upp med en svensk offentlighet som låtit extremerna ta över på Bokmässan och kapitulerat inför kraven på allmän mobilisering.

Från aktad till föraktad (29 juni)

Petra Östergren har svängt med snabeln i porslinsbutiken i tjugo år. Den här sommaren, hösten och nästa vår kommer en av Sveriges mest omstridda feminister att väcka debatt igen. Dels med en utvärdering av den svenska sexköpslagen, dels med sin doktorsavhandling om morallogiken bakom den svenska prostitutionspolitiken. Carl-Michael Edenborg har träffat henne i Fokus stora sommarintervju.

Terrordådet på Drottninggatan (7 april)

Fokus reporter Kristoffer Törnmalm var på plats: Först hörde jag skriken, sedan såg jag däckspåren – och kropparna.

Johan Hakelius: Me too, Staffan! (29 november)

Johan Hakelius skriver om Aftonbladets beslut att sparka Staffan Heimersson och avslöjar varför han själv slutade på tidningen som kolumnist.

Brottsplats Malmö (21 april)

Finns några tydliga samband mellan etnicitet och kriminalitet och hur ser de i så fall ut? Per-Axel Janzon gick igenom 2016 års domar i Malmö tingsrätt. En del resultat bekräftade vanliga föreställningar, andra gjorde det inte. Man ska vara försiktig med att dra slutsatser, men det är dags att tala lugnt och sansat om frågan de flesta skyr.