Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Repliker

Mahmood: Wong är domare på oklara grunder

Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbete, svarar på journalisten Ola Wongs invändningar.

Det är beklämmande att läsa Ola Wongs replik. Han utger sig för att ha ett journalistiskt ärende men lämnar snabbt sakfrågan om hur fake news skapas och går över till debatterande personangrepp mot mig.

Enligt Wong utger jag mig för vara en underdog. Jag återkommer visserligen till min uppväxt i ett arbetarklasshem i Tensta utan tillgång till kulturellt kapital i mina texter. Om det är detta Ola Wong syftar på, säger det mer om hans syn på klass, än något om mig.

Det är självklart att jag, liksom alla med makt, ska granskas men då utifrån god journalistisk etik. Granska till exempel den rekryteringsprocess där jag sökte tjänsten som avdelningschef om han misstänker att jag har fått tjänsten på felaktiga grunder. Nu belastar Wong mig för att jag, i konkurrens med andra, bedömdes mest kompetent för tjänsten. Han har också märkligt resonemang om att påstådda arbetsmiljöproblem skulle ha att göra med min utbildning.

Wong försöker också misskreditera mig genom påstående om mitt ledarskap. Han vet att jag inte kan bemöta utsagor i enskilda personalärenden i detta forum. Däremot kan jag inte låta anklagelser om fallen av upplevd mobbing och kränkande särbehandling passera oemotsagt. Under mina år som avdelningschef har ingen diskriminering eller kränkande särbehandling konstaterats.

Försöken att smutskasta mig kastar också ett nytt ljus över innehållet i de tidigare debattartiklar som Wong skrivit. I den senaste debatten om Kulturrådet användes samma svepande argumentationsteknik: Wong läser om litteraturstödet som fan läser bibeln och startar sedan en debatt utifrån en förutfattad tes. Det blir svårt att ta Ola Wong på allvar efter det här.

Läs mer: 

Ola Wong: »Det här är vad journalister ska göra«

Riksantikvarie: Så rekryterar vi

Qaisar Mahmood: Den digitala viskleken

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera