Aktuellt / Ekonomi

Regeringen får kritik i ny granskning: »Finns brister i kommunutjämningen«

Den kommunala skatteutjämningen har brister och behöver förstärkas. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Frågan om de stora skillnaderna mellan kommunerna både i hur mycket invånarna betalar i kommunalskatt och vilken service de kan ge sina invånare har uppmärksammats allt mer på senare tid.

I en granskning av det kommunala skatteutjämningssystemet instämmer nu också Riksrevisionen i kritiken av de stora skillnaderna. Av landets 290 kommuner är 245 underkompenserade i skatteutjämningen, enligt Riksrevisionens beräkningar.

Utjämningssystemet har två grundläggande ben: kostnadsutjämning och inkomstutjämning. Den senare är störst och statligt finansierad. Den andra finansieras genom omfördelning mellan rika och fattiga kommuner. Riksrevisionen menar att problemen finns i den senare.

Granskningen visar bland annat att systemet inte fullt ut kompenserar för alla kostnadsskillnader som beror på olikheter när det gäller befolkningssammansättning eller geografiska förutsättningar – trots att det är meningen att så ska ske. Kommuner med stor yta, få invånare och liten andel som bor i tätort underkompenseras inom samtliga verksamhetsområden som ingår i kostnadsutjämningen.

Under 2017 utjämnades kostnadsskillnader till ett nettobelopp på 7,2 miljarder kronor. Om systemet hade fungerat som riksdagen avsåg borde summan istället ha hamnat på 10,8 miljarder kronor, konstaterar Riksrevisionen.

På riksdagens bord ligger nu ett regeringsförslag som om det antas ökar omfördelningen till 9,3 miljarder kronor år 2020. Riksrevisionens beräkningar visar att detta inte räcker för att åtgärda de identifierade bristerna eftersom kommunala kostnader i kommuner med stor yta, få invånare och liten andel som bor i tätort fortfarande underskattas systematisk.

– Det är stor skillnad mellan de kommunala skattesatserna, från 29,18 kronor i Österåker till 35,15 i Dorotea. Riksrevisionens bedömning är att det till stor del beror på att kostnadsutjämningen inte fungerar som den ska, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Högst utfall av kostnadsutjämningen kronor per invånare 2019:

Dorotea 12 286
Bjurholm 11 157
Sorsele 10 755
Åsele 10 259
Vilhelmina 9 015
Pajala 8 565
Ragunda 8 537
Bräcke 8 048
Vindeln 7 356
Malå 7 012

 

Det betalar mest till kostnadsutjämningen kronor per invånare 2019:

Solna -6 045
Umeå -5 238
Lund -4 353
Sundbyberg -3 867
Luleå -3 695
Skövde -3 567
Karlstad -3 077
Sotenäs -3051
Piteå -2699
Gotland -2639

 

Läs mer om skillnaderna och skatterna:

Överskattat system

Skattar bäst som skattar sist – om den efterlängtade reformen

Dyster framtidsutsikt: 43 miljarder saknas i kommunerna 2023 

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera