JO kritiserar Migrationsverkets förvar: ”Oacceptabelt”

Låg utbildningsnivå, personal som inte behärskar svenska och missbruk av sin ställning. JO har besökt ett förvar och funnit stora brister.

Text:

Bild: TT

Fokus granskade förra veckan Migrationsverkets förvar där människor med utvisningsbeslut sitter inlåsta i väntan på att utvisningen ska verkställas. Och denna vecka offentliggjordes protokollet från ett oanmält besök som Justitieombudsmannen (JO) gjorde vid förvaret i Mölndal i januari.

Där upptäcktes ett flertal brister, bland annat vad gäller personalens bemötande av de förvarstagna, utbildningsnivån hos de anställda, samt språksvårigheter. Vad gäller det sistnämnda råder "kommunikationssvårigheter som beror på att vissa i personalen inte behärskar svenska fullt ut", enligt ett pressmeddelande från JO.

– Det som framkom vid inspektionen av förvaret i Mölndal gör mig bekymrad. Jag kommer att hålla mig informerad om förhållandena i förvaret och ska genomföra en uppföljande inspektion, säger Per Lennerbrant i en kommentar.

Kunskaperna i svenska språket hos de anställda vid förvaret var så pass dåliga att JO:s medarbetare i några samtal noterade svårigheter att kommunicera med personalen. Till och med de förvarstagna har reagerat.

Migrationsverkets förvar i Mölndal. Foto: TT

"Även förvarstagna, som själva talade svenska, uppgav att delar av personalen inte behärskar svenska och att de därför inte kan prata med all personal", heter det i protokollet.

Språksvårigheterna hos Migrationsverkets personal, även på andra enheter än förvaren, är något som Fokus uppmärksammade också i en annan granskning av myndigheten i vintras (nr 6/2023).

JO-rapporten påtalar även allvarliga brister i personalens bemötande av de förvarstagna. Det framkommer i samtalen att maktmissbruk förekommer i form av ”hot om att hamna på isoleringen” eller andra hot om repression.

Dessutom framkommer att det sker särbehandling av personer med samma ursprung som personalen. I protokollet står:

"Flera förvarstagna berättade även att det förekommer att personal särbehandlar förvarstagna med samma ursprung eller förvarstagna som talar samma språk som personalen. Förvarstagna uppgav också att reglerna i förvaret är beroende av vilka som tjänstgör, vissa är t.ex mer generösa med röktider på natten".

– Det är oacceptabelt om personal använder sin överordnade ställning till att hota om tvångsåtgärder eller särbehandla vissa förvarstagna, säger Per Lennerbrant.

Förvaret i Mölndal var relativt nyöppnat inspektionen gjordes i mitten av januari. Tidigare fanns verksamheten i Kållered. I samband med öppnandet har en omfattande rekrytering genomförts eftersom grundbemanningen ska öka från 90 till 165 tjänster.

Personalen framför enligt protokollet kritik mot att kraven har varit för lågt ställda vid rekryteringen. I protokollet står:

"Förvaret har rekryterat många nya medarbetare. En del i personalen ansåg att kraven för att få en anställning är för lågt ställda. De lyfte bland annat fram att det varken krävs gymnasieexamen eller tidigare erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer. Personalen förde också fram att grundutbildningen för arbete i förvaret har kortats ner till två veckor och att det inte är tillräckligt för att klara de uppgifter som ingår i arbetet."

Granskningen är en så kallad Opcat-kontroll vilket är den engelska förkortningen av tilläggsprotokollet till FN:s tortyr konvention (Optional Protocol to the Convention against Torture). Länder som anslutit sig till protokollet har förbundit sig att inrätta ett nationellt besöksorgan som regelbundet besöker platser där personer kan hållas frihetsberövade. I Sverige har JO tilldelats detta uppdrag.

Fokus söker Justitieombudsman Per Lennerbrant.

***