Paludans brev till regeringen: Trotsar polisen och bränner koranen 1 maj

Koranbrännaren Rasmus Paludan tänker demonstrera i helgen, trots avslag hos polisen. ”Det blir riskfyllt eftersom polisen inte vill skydda mig”, säger han till Fokus. Han hävdar också i ett brev att ordern om avslaget kommer direkt från regeringen.

Text:

Bild: Björn Larsson Rosvall / TT

Rasmus Paludan, partiledare för det danska islamkritiska partiet Stram Kurs, som har gjort sig känd för den senaste tidens koranbränningar, kommer till Sverige för att demonstrera under 1 maj. Detta trots att han har fått avslag på sin tillståndsansökan. 

– Jag är dels svensk medborgare dels riksdagskandidat, så jag har full rätt att vara i och tala i Sverige. Men det är väldigt riskfyllt för mig, eftersom polisen inte vill skydda mig. Jag är den mest hotade personen i Sverige, så är det klart att det kan vara farligt, säger han till Fokus. 

Den 20 april meddelade Paludan, som även är medborgare i Danmark, att Stram Kurs ställer upp i det svenska riksdagsvalet i höst. Polisen meddelade den 28 april att den beslutat om avslag för Rasmus Paludans demonstrationer kring 1 maj. Detta efter en samlad bedömning med hänsyn till hot, risker samt upploppen under påskhelgen runt om i landet. 

Rasmus Paludan hade tidigare meddelat att han planerade att marschera till Norra Bantorget i Stockholm, ett par hundra meter framför Socialdemokraternas Första maj-tåg, med ett brinnande exemplar av Koranen. 

Fokus har även tagit del av ett brev, adresserat till bland andra statsminister Magdalena Andersson, justitieminister Morgan Johansson, samt ett antal personer inom Polisen, där Paludan meddelar att han, trots avslaget på sin demonstrationsansökan, kommer att genomföra sina aktioner.

I brevet står att han tänker anlända till Sverige under lördag 30 april för att ”göra politiska uttalanden i ord och handling” framför olika religiösa byggnader. Han kommer därutöver göra uttalanden vid Socialdemokraternas Första maj-parad i Stockholm samt på olika platser i Uppsala. 

Han skriver vidare att Polisen tidigare har beslutat att inte skydda honom från våld, trots att hotbedömningar har gjorts och att det finns ett ”extremt stort hot”. 

”Vid det tillfället har rikspolischef Anders Thornberg 4:e mars 2022 bestämt att jag inte ska skyddas från våld eller mord av polisen, även om han även gjort hotbedömningar att det finns ett extremt stort hot mot mig från terrorister”, heter det i brevet.

Vidare hävdar han, med hänvisning till källor inom Polismyndigheten, att rikspolischefen agerar ”på order från regeringen (…) eftersom regeringen vill att jag ska bli mördad, så regeringen har en politisk motståndare mindre att ställa upp i valet mot”.

Skrivelsen avslutas med att det är viktigt att dokumentation av brevet finns på plats av den händelse ”att något skulle hända mig”, och att både Justitieombudsmannen och Justitiekanslern av den anledningen får kopior. 

Rasmus Paludan nekades inresetillstånd till Sverige i samband med att han skulle genomföra koranbränningar i Malmö 2020. Hösten samma år erhöll han dock dubbelt medborgarskap då han har en svensk far, och han kan därför inte längre nekas inresa. Den 20 april i år meddelade Rasmus Paludan att han ställer upp i svenska riksdagsvalet med sitt parti Stram Kurs. 

Nedan publiceras mejlet från Rasmus Paludan:

Till statsminister Magdalena Andersson och justitieminister Morgan Johansson  >  >  > Jag skickar detta meddelande för att skriftligen bekräfta att ni båda har blivit informerad om att jag kommer till Sverige lördagen den 30 april 2022 som anmäld riksdagskandidat för partiet Stram Kurs Sverige. Vid det tillfället gör jag politiska uttalanden i ord och handling inför olika religiösa byggnader, precis som jag också gör uttalanden vid Socialdemokraternas 1 maj-parad i Stockholm och på olika platser i Uppsala.

Vid det tillfället har rikspolischef Anders Thornberg 4:e mars 2022 bestämt att jag inte ska skyddas från våld eller mord av polisen, även om han även gjort hotbedömningar att det finns ett extremt stort hot mot mig från terrorister.

Källor inom polismyndigheten har informerat journalister om att rikspolischefen agerar på order från regeringen – specifikt statsminister Magdalena Andersson och justitieminister Morgan Johansson – eftersom regeringen vill att jag ska bli mördad, så regeringen har en politisk motståndare mindre att ställa upp i valet mot.

Det är viktigt att denna skriftliga dokumentation finns på plats ifall något skulle hända mig.

Det är därför jag skickar en kopia av detta meddelande till Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och vissa betrodda journalister.

Given av min godhet
Rasmus Paludan
Partiledare
Stram Kurs Sverige

***