Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
kommunkarta2 Bäst att bo

Här är det bäst att bo 2009

Med hjälp av 30 variabler har Fokus för fjärde året i rad rankat alla Sveriges 290 kommuner för att svara på frågan: Var är det bäst att bo?

»Ze fishing iz perfect«, säger Christian Reithmayer från München förnöjt där han står i Österdalälven med vatten upp till bröstet. Och nog visar Älvdalen upp sitt allra ljuvaste ansikte den här söndagsmorgonen. Den friska älven flyter fram i solen, fiskelinorna vispar över vattnet och från en hage intill bräker lammen. Strax gör Åsa Blomqvist upp en brasa och steker älvdalska kålbullar över öppen eld. Hade det bara nappat vore fisketuren fulländad.

Det är fler än Christian Reithmayer som har hittat till Älvdalen, den kommun som i år toppar avdelningen »Kultur och fritid« i Fokus rankning. Nere på stan i samhället Älvdalen är det lugnt, men vid macken står familjen Kjellson och tankar sin pickup. Thomas är från Gävle och träffade sin fru Sara när de pluggade i Uppsala. Häromåret flyttade de tillbaka till hennes hemby Åsen utanför Älvdalen när Thomas fick jobb som jurist vid Länsstyrelsen i Mora, och de konstaterar att familjens intressen genomgått ett välkommet skifte från shopping och konsumtion till att bara vara ute.

– Det är så fantastiskt vackert häruppe. Det är som en tavla. Vi har fått en helt annan livskvalitet, säger Sara Kjellson.

Älvdalen är bäst i landet på att miljöskydda mark, bara nio kommuner i landet spenderar mer pengar per invånare på kultur och fritid och serveringstillstånden är många. Flera Norrlandskommuner hamnar högt på friluftslistan, många med stor turistverksamhet som Åre och Härjedalen, men även mer okända orter som Sorsele, Arjeplog och Norsjö. I botten ligger uppländska Knivsta tillsammans med en rad andra kommuner i Stockholms närområde och i Västsverige.

Som namnet antyder är Älvdalen en dal som sträcker ut sig längs älven mellan fjällen i norra Dalarna. Med sina 7 000 invånare på 7 000 kvadratkilometer är den en av landets mest glesbefolkade kommuner. Hit söker sig folk för att titta på gamla Porfyrmuseet och Floj fäbodar, för att åka skidor i Idre, vandra i Navardalen eller paddla i Vanån.

– Tidigare har turist- och friluftsnäringen varit lite styvmoderligt behandlad men det märks tydligt att man har tagit tag i de här frågorna på senare år, säger Åsa Blomqvist som är chef på turistbyrån i Älvdalen.

Satsningarna har gett avkastning och gjort att besöksnäringen nu har blivit kommunens främsta näringskälla och åtminstone trettio procent av befolkningen livnär sig på turism. Varje år har man 1,5 miljoner gästnätter, och kommunens näringschef Gunnar Barke uppskattar att de är spridda 40/60 procent över sommar respektive vinter. För älvdalingarna innebär turismen inte bara en vital inkomstkälla, utan även att tillgången till eget frilufsande och service ligger på en hög nivå. Inkomsterna ger dessutom pengar till att satsa på kommunens simhall, ishall och skidspår.

– För att vara en så liten kommun har vi förhållandevis mycket anläggningar och aktiviteter för oss som bor här. Dessutom skulle vi aldrig ha så många affärer eller bensinstationer norrut i kommunen om vi inte hade Idre och de andra skidorterna, säger Gunnar Barke.

Men lika högt som kommunen ligger i vissa kategorier, lika lågt ligger den i andra. Älvdalen har problem med både utflyttning, låga födelsetal och svajig kommunekonomi. Gunnar Barke tycker att den kommunala ekonomin och det sviktande befolkningsunderlaget är ett problem. Ljuspunkterna i ekonomiskt tuffa tider är att Älvdalen är en av landets mest företagstäta kommuner och har den unika naturen.

– De här bergen, den här älven finns bara här. De kan inte flytta någon annanstans och det är förstås en tillgång för oss.

I Fokus rankning av landets kommuner har kategorier grupperats i olika områden, som »Fritid och kultur«, »Socialt och trygghet« eller »Skola och dagis«, för att läsaren ska kunna bedöma hur kommunerna prioriterar och hanterar olika frågor. Total vinnare för andra året i rad är Danderyd, en kommun som är Älvdalens raka motsats. Danderyd har liten miljöskyddad areal, glest mellan serveringstillstånden och höga fastighetspriser. Enligt aktuell mäklarstatistik kostar en villa i genomsnitt 6,7 miljoner kronor. Å andra sidan är det kanske inte något större problem när kommuninvånarna har störst nettoförmögenhet i landet och stadsbilden är lummig och grön tack vare stora villaträdgårdar. Kommunen ligger i stället stabilt och högt på nästan alla andra områden.

Danderyd toppar avdelningen »Privatekonomi« men har också blivit något av ett företagscentrum och ror hem »Jobb och tillväxt« med landets lägsta arbetslöshet och näst flest nystartade företag. Men det räcker inte för att vinna Fokus rankning. Kommunen ligger högt på jämställdhetsindex, den har landets lägsta ohälsotal och lägst andel lågutbildade, högt valdeltagande, lågt socialbidragsberoende och få skilsmässor.

Danderyd tycks dessutom kunna erbjuda god kvalitet i sin verksamhet. Trots att lärartätheten är låg och utgifterna för skola likaså har kommunen nästan högst andel gymnasiebehöriga elever i landet, och trots måttliga resurser till äldreomsorgen är personalens utbildningsnivå hög.

Jämfört med läget förra året när Danderyd vann rankningen har finanskrisen satt sina spår i den kommunala ekonomin, precis som övriga landet. Här blir det kärvare på grund av det kommunala utjämningssystemet, och kommunalrådet Gunnar Oom förutskickar en höjning av kommunalskatten nästa år. Samtidigt tycker han att kommunen har ett bra utgångsläge med liten skuldsättning, låg kommunalskatt, god standard på sina lokaler och bra kärnverksamhet.

– I dag hade jag inte velat sitta med fem kronor högre skatt och risig kommunal verksamhet, säger han.

Årets toppskikt i rankningen domineras mer än tidigare år av Stockholm och Skåne. Först på tolfte plats kommer Härryda utanför Göteborg. I huvudsak är det välmående kommuner som når allra högst på listan men strax därunder blir det mer heterogent, både beträffande kommunernas storlek och geografiska läge. Sämst gick det för Munkfors, som ligger i botten tillsammans med de andra Värmlandskommunerna Filipstad, Hagfors och Grums. De präglas alla av svag kommunal ekonomi, hög arbetslöshet och höga sjuktal.

Stockholmskommuner har sex av de tio topplaceringarna. Här finns pengarna, mycket tack vare hög sysselsättning, gott företagsklimat och hög utbildningsnivå. Här ligger Täby som intar tredjeplatsen med jämna, höga placeringar i kategorier som kommunalskatt, nettoförmögenhet, hälsa, företagsklimat, valdeltagande, utbildningsnivå och personaltäthet i förskolan.

I Stockholms omedelbara närhet ligger också Solna som intar förstaplaceringen i kategorin »Kommunens ekonomi«. Solna har landets mest solida ekonomi, låg kommunalskatt, låg arbetslöshet, stadig inflyttning och får år efter år utnämningen Sveriges bästa företagsklimat. Kommunen är en av Stockholms snabbast växande och sedan tiotalet år har politikerna arbetat med att stärka den kommunala ekonomin.

– Vi har varit duktiga på att hålla i plånboken och lägger bara pengar på det som verkligen behövs. Nu när många andra kommuner brådstörtat tvingas göra stora besparingar gör vi inte några akuta besparingar i form av skattehöjningar eller uppsägningar, säger kommunalrådet Anders Ekegren.

En annan plats som utmålats som tillväxtregion ligger långt norrut. Högst upp i Norrbotten, ett stenkast från Finland, har Haparanda på senare år fått mycket uppmärksamhet för den ökade kommers och handelsutbyte med den finska systerstaden Torneå som det nya Ikea-varuhuset bidragit till.

Men Haparanda dras med en rad problem och hamnar nära botten i den totala rankningen. Kommunen får underbetyg på många områden, men vinner kategorin »Skola och dagis« efter att ha klättrat mer än 100 placeringar sedan förra året. Det handlar om ökade satsningar på skolan som också gett utdelning i form av ökad andel gymnasiebehöriga och högre lärartäthet i förskolan.

Kommunalrådet [[Sven-Erik Bucht]], som blev utnämnd till Årets svensk av Fokus 2007, framhåller betydelsen av ett hårt strukturerat arbete med att höja elevernas betyg i grundskolan. Sedan handlar det om högre personaltäthet som del av en större satsning på barn och barnfamiljer. För treåringarna är till exempel riktmärket tretton barn per grupp med tre lärare, enligt Kåre Strömbäck (s), ordförande i kommunens barn- och ungdomsnämnd. Han betonar vikten av långsiktigt arbete.

– Allting är ju en kedja, från förskolan och upp. Man måste ha en röd tråd, skapa lugn och harmoni under hela utbildningstiden.

143 mil söder om Haparanda svingar sig Ölandsbron ut över ett glittrande Kalmarsund. På andra sidan ligger ön som en tunn pannkaka, så platt att Mysinges gamla vikingahög på tre meter är den näst högsta punkten på hela ön. Söderut från bron sträcker sig en bördig, uppodlad och relativt tätbefolkad remsa längs kusten mot fastlandet. Här bor större delen av invånarna och här odlas större delen av den svenska produktionen av gul lök och bruna bönor. Bara ett par kilometer in mot land tar Stora Alvaret vid med sina karga ängar, vidsträckta stenmurar och en gles bebyggelse vid ostkusten.

Det här är Mörbylånga kommun, en av de glesbygdskommuner som hamnar högt upp på rankningen. Glesbygd större delen av året åtminstone. Liksom Älvdalen drivs Mörbylångas ekonomi i stor utsträckning av turism och av den miljon besökare som kommer varje sommar. Men i Fokus rankning är det helt andra frågor som utmärker kommunen. Mörbylånga har bland annat högt inflyttningsnetto, hög andel gymnasiebehöriga ungdomar, högt valdeltagande och hög nettoförmögenhet bland invånarna. Men det är i kategorin »Sociala frågor och trygghet« som kommunen skåpar ut resten av landet.

För en person som uppskattar kropp­kakor, låg brottslighet, lågt socialberoende, jämställdhet och god äldrevård är södra Öland ett toppenställe att bo på. På en parksoffa i centrala Mörbylånga sitter Kenneth Sjöström och tar igen sig i skuggan. Han tycker att det är en positiv stämning och att det märks att folk trivs i samhället. Sedan nämner han just den låga kriminaliteten som en av kommunens fördelar, i kombination med den sociala kontrollen.

– Det är ett litet samhälle där alla känner alla – barnen kan inte hitta på rackartyg utan att föräldrarna får reda på det, säger han.

Den brottslighet som förekommer på Öland kan i stort sett hänföras till turismen på sommaren och efterföljande tomma stugor och gles befolkning vintertid. Det handlar om inbrott, en del narkotika, ungdomsfylleri och rattfylleri. Mörbylånga kommun delar polisstation med Borgholm. Magnus Areskog, teamchef vid Borgholmspolisen, har bara fyra poliser i yttre tjänst och även om de kan få stöd från Kalmar så är det svårt att vara synlig över hela den fjorton mil långa ön.

– Det är ett problem att vi inte kan vara mer synliga i Mörbylånga kommun men vi försöker att arbeta preventivt och vara mycket ute i skolor och träffa ungdomar. Generellt skulle jag säga att det är klart lugnare här jämfört med många andra platser dit det kommer mycket folk på sommaren, säger han.

21,6 procent av kommunens befolkning är över 65 år, vilket är drygt fyra procentenheter mer än snittet i landet. Det har lett till att tyngdpunkten i den kommunala verksamheten alltmer kommit att ligga på äldreomsorgen. Enligt socialchefen Agneta Thomsson är målet att ge de äldre trygghet, säkerhet och möjlighet att bo kvar hemma så länge de vill.

Den gamla disponentbostaden bredvid sockerbruket heter numera Villa Victoria och är ett demensboende. Villan har anpassats till sin nya roll utan att den gamla charmen försvunnit. Här finns inga väcknings- eller läggningstider och vid måltiderna sitter personalen med och äter. På den skuggiga terrassen sitter Linnea Nilsson och ser ut över den vackra trädgården. I unga dagar serverade hon vid fina middagar i villan och nu är hon nöjd med att bo här.

– Jag hade mardrömmar innan jag flyttade hit men de är borta nu. Här är det fin gemenskap och inga hårda ord, säger hon.

På det toppmoderna äldreboendet Äppelvägen har alla både lift, tvättpelare och egen uteplats. I det gemensamma köket står undersköterskorna Åsa Bjärgrim och Anneli Husberg och slevar upp rabarberkräm med gräddmjölk.

– Det är trevligt att det är nytt, ljust och lättarbetat. Vi har varit med och byggt upp verksamheten. Om jag fick välja skulle jag faktiskt kunna tänka mig att bo så här när jag blir gammal, säger Anneli Husberg.

Men även Mörbylånga har svagheter. En är det låga flyktingmottagandet där kommunen placerar sig i bottenskiktet. Sedan har kommunen också drabbats av finanskrisen. Så sent som för ett par veckor sedan rapporterades om att socialnämnden tvingas spara 10 miljoner och därmed säga upp 26 personer bara inom äldreomsorgen.

Trygghet, påkostad och vänlig äldreomsorg, orörda älvar och storslagen natur, eller små barngrupper och prima skolor? I årets rankning av landets kommuner blir det tydligt att olika kommuner är bra på olika saker. Skiftande profiler skapar möjlighet för människor att avgöra vad de själva värderar högst – företagsamhet, natur, lugn, storstadsliv eller trygghet. När alla trettio kategorier vägts samman är det Danderyd som maximerar möjligheterna, men den som söker tystnad och vida vidder bör söka sig någon annanstans.

Ladda ned: Excel (XLS) | PDF

Mer ur reportaget: Bäst att bo i Norrland – Åre, Bäst att bo i Götaland – Vellinge, Årets klättrare – Trelleborg

Se även: Bäst att bo-seminariet och ännu fler rankningar

30 thoughts on “Här är det bäst att bo 2009

 1. Draugr skriver:

  Jaså, det är positivt med en ”mångfald av kulturella perspektiv”? Varför tar du inte en sväng runt Rosengård sent på kvällen så får vi se vad du tycker om vår kulturberikande politik!

 2. Hans Bergqvist skriver:

  Jag bor i Täby och tycker att det är roligt att Täby ligger i topp. Dock ifrågasätter jag liksom insändare KCMB den 16 juni kategorin ”personaltäthet i förskolan” där Täby ska vara ledande. I Täby finns endast en kommunal förskola och resterande förskolor är privata. Är det korrekt uppfattat att Fokus endast tagit med kommunala förskolor i jämförelsen?

 3. Namn Fredrik skriver:

  Danderyd blev visst precis utnämnd till Sveriges SÄMSTA kommun när det gäller miljöarbete.

  Och ingen kan på allvar påstå att det finns ett bättre kulturutbud i en norrländsk avkrok än i t.ex Helsingborg eller Malmö.

  Lägg ned denna fullständigt oseriösa ranking, den lägger ett löjeväckande skimmer över en i annars seriös tidskrift.

 4. Johan skriver:

  Som väntat; de kulturberikade kommunenrna har det gått åt pipan för.
  Hur många kulturberikade kommuner finner man på topp 20?
  Ett samband somm till varje pris inte får dikuteras i dagens Sverige.

 5. Spiff skriver:

  Massa gnäll här av människor som inte håller med hur Fokus rankar Sveriges kommuner.

  Själv tycker jag både att det är intressant och att ni prickar ganska precist år efter år.

  Visst, alla kanske inte trivs bäst i Danderyd, men detsamma gäller nog t.ex. Mörbylånga i ännu högre grad.

  Men framför allt verkar dessa missnöjda värdera t.ex. ”mångkultur” högre än företagande, arbete och tillväxt, vilket är ganska symptomatiskt på ”manana”-generationen som främst drivs av sin egen politiska övertygelse, inte av verkligheten…

  Men som tur är kan man ju välja ganska fritt var man vill bo, själv trivs jag väldigt bra hemma!

 6. KMCB skriver:

  Finns det möjlighet att få se vilka siffror som ligger bakom varje parameter i rankingen?

  Jag bor i Täby som blivit klassetta i kategorin ”personaltäthet i förskolan”… det stämmer inte och jag skulle vilja veta vilka siffror ni hämtat och jämfört med.

 7. Roberth skriver:

  Björn det är fult att vara avundsjuk! INse fakta sossar kan inte sköta kommuner

 8. Torsten skriver:

  Som de flesta andra redan har sagt: Meningslöst dravel som inte har någon mening. Sluta med detta!

 9. Lisa Bergman skriver:

  Svar till Björn och Tobias: Vi har i år tagit med parametern ”Flyktingmottagande” som indikator för att vi bedömer att det är positivt med öppna kommuner med generöst flyktingmottagande.

 10. Tobias skriver:

  Rankningen borde döpas om till ”Här är det bäst att bo – om du är vit välbeställd medelklass”.

  Det är pinsamt att Vellinge kommer på andra plats när de vägrar skriva avtal med migrationsverket (eller statens invandrarverk som det rasistiska kommunalrådet sa).

  Danderyd tog emot typ åtta flyktingar förra året efter att inte ha ens haft ett avtal på flera år. De skyller på bostadsbrist. Gissa vilken kommun som har byggt minst i länet de senaste 10 åren? Jo Danderyd förstås. Bekvämt för kommunen. Förödande för regionen.

 11. Johan skriver:

  Det är ju mest kranskommuner till storstäder i topp. Visar bara att Danderyd, Vellinge etc rider snålskjuts på Stockholm och Malmö.

  De litar på att servicen finns i centralkommunen. Det kommunala självstyret är åt helvete, bidrar till sprawl och hämmar tillväxten.

 12. Namn Calle Rockbäck skriver:

  Lomma rustar, så se upp. Det blir åter högst på pallen om några år.

 13. Carin skriver:

  Svårt att se seriositeten i denna undersökning. Jag bor själv i en av de topp listade kommunerna och känner inte igen Fokus beskrivning av denna kommun. Vore intressant att veta hur ni kommit fram till siffrorna i tabellen och var ni hämtat uppgifterna.

 14. Fredrik A skriver:

  Kul med bra PR för en bra tidning. Men snart måste list-hetsen sluta. Bara min egen begränsade erfarenhet av att bo i bl.a. Stockholm, Vadstena och Mörbylånga säger mig att detta resultat är ”vetenskaplig” dynga. Fråga istället folk om de trivs och vilka parametrar som styr deras boendeval. Mörbylånga kommuns 23-plats är ett skämt. Vadstena (140) är fantastiskt mycket bättre att bo i.

 15. Fredrik B skriver:

  Undersökningen är djupt oärlig i frågeställningarna och resultatet är inte bara felaktigt, utan skadligt för större delen av Sverige.

  Varför får en gledbygdskommun som saknar nationalparker men har fri tillgång till hur mycket natur som helst minuspoäng?

  Varför är det bättre att bo i en kommun med högre snittförmögenhet?

  Jag kan fortsätta i evighet, men hinner inte just nu.

  Fokus, ni gör en bra tidning, men den här åsiktsdrivna smörjan måste ni sluta med!

 16. Björn skriver:

  Fokus har glömt en viktig parameter: andelen olidliga, nyrika grannar i området. Jag kan inte tänka mig två värre ställen att bo på än Danderyd och Vellinge – två av Sveriges mest segregerade kommuner, tillika två av Sveriges mest likriktade, fantastilösa och kulturellt utarmade kommuner. Bäst på pappret är inte direkt bäst i praktiken. Dessutom utmärker sig Vellinge som en av de kommuner i Sverige som inte tar emot flyktingar trots goda ekonomiska möjligheter. Var är rasism-indikatorn i undersökningen?

  Hellre då bo i en stad där det finns både trygghet och en mångfald av kulturella perspektiv.

 17. Namn skriver:

  Hur kan du pa allvar jamfora Skanes ekonomi som ar en tillvaxtregion med avfolkningsbyggden i Norrland?

 18. Tord Oscarsson skriver:

  Självklart att rika förortskommuner kommer först.Glesa Sverige har utarmats. Det bor fler kramforsbor i Stockholm än i Kramfors.

  I Sverige råder stora klyftor både mellan människor och regioner

 19. Namn Mona Sahlin skriver:

  Så är det !

  jobbigt bara att göda Norrland och Skåne med 500 miljoner SEK som de bygger obesökta ishallar och badhus med från kommunen varje år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Video: Erik Fichtelius

»3:12-reglerna gör folk till skatte­planerande kapitalinkomsttagare«

KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera