Lösningen på ekvationen – Black Friday är onödigt

Text: Åsa Callmer

Bild: Pressbild, SAKIS MITROLIDIS/AFP

Pressade priser och frestande erbjudanden har blivit allt mer centralt i handeln de senaste åren. I år uppskattar Svensk handel att Black Friday kommer att omsätta mellan 6,3 och 6,6 miljarder kronor, en ökning från 5,3 miljarder år 2017.

Problemet är att vi redan har handlat mer än nog för i år. Den dag som kallas ”Earth Overshoot Day” – när mänskligheten har förbrukat de resurser som jorden kan producera och förnya under ett år – inträffade i år den 1 augusti. Fem månader innan årets slut har vi redan förbrukat förnybara resurser i form av till exempel fiske, skog och jordbruksmark som behöver räcka hela året. Dessutom har vi släppt ut all den koldioxid som ekosystemen kan absorbera under ett år.  Sedan augusti lever vi på naturresurser som vi lånar från framtiden. Enligt uträkningar från organisationen Global Footprint Network, som räknar på varje stats ekologiska fotavtryck, skulle årets tillgångar vara slut redan den fjärde april om alla på jorden levde som vi svenskar. En stor del av dessa utsläpp och resurser kommer från produktionen av allt det som vi konsumerar, både den inhemska och den som sker utanför Sverige.

Egentligen är inte ekvationen svår att lösa. Vi behöver inte Black Friday. Vi behöver tvärtom minska vår konsumtion och tänka om kring vad som kan ses som tillräckligt för att leva ett gott liv. Frågan är hur vi gör det och hur vi kan veta vad som är tillräckligt i ett samhälle av överflöd.

Ett svar: Vi har tillräckligt när vi känner oss nöjda. Problemet är bara att det är svårt att bli nöjd i ett konsumtionssamhälle som är beroende av att vi aldrig är just det, nöjda. Ett samhälle som är beroende av att vi fortsätter försöka förbättra oss själva och våra liv genom konsumtion, så att de ekonomiska hjulen kan fortsätta att snurra. Att leva i ett konsumtionssamhälle innebär att ständigt jämföra oss själva, våra liv och våra egna ägodelar med hur människorna omkring oss har det. Då är det svårt att bli nöjd.

Det låter krångligt att tänka om kring vad vi tycker är tillräckligt. Men kanske är det lättare än vad vi tror. För har du egentligen inte en massa saker hemma som du är trött på, som du hellre skulle vilja vara utan? Händer det att du ser dig omkring och undrar var allting kom ifrån och hur mycket av det som du egentligen bryr dig om? Är det inte så, om du tänker efter, att du ganska sällan köper nya prylar eller klädesplagg för att du verkligen behöver det? Det där du har tänkt passa på att köpa på Black Friday är troligtvis inget undantag.

Begränsningar kan i många fall verka frigörande. Många människor som har prövat en köpfri period upplever en befrielse av att ställa sig utanför konsumtionssamhällets krav på ständiga uppdateringar. Det ger både tid och pengar över till annat samt inte minst minskad stress och ökat välmående.

Efter den här sommaren är det många som säger sig vara beredda att ändra på sina vanor för att leva mer klimatvänligt. En av de saker som du kan göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck är att börja där du är, med de saker och kläder du redan har i ditt hem. Använd dem, uppskatta dem, laga dem och använd dem igen. Fråga dig själv innan du ska köpa något varfördu köper det. Är det något du verkligen behöver? Är det något du kan få tag på annat sätt än att köpa nytt?

Det kan vara svårt, men att aktivt välja att sträva efter färre saker, att vilja äga mindre – trots allt som konsumtionssamhället frestar oss med – kan göra stor skillnad både för miljön, klimatet och för ditt eget välmående. Så låt oss bli nöjda!

Åsa Callmer, doktorand Urbana och regionala studier, KTH och Mistra Sustainable Consumption