”Din son har ADD – han är inte utvecklingsstörd”

Text:

Toppbild: TT / Nora Lorek

Toppbild: TT / Nora Lorek

Min son, 13, har diagnosen ADD. Han har väldigt svårt i skolan och kan inte koncentrera sig på en uppgift i mer än några minuter. (Han har dock full koll på alla ishockeylag i hela världen.) Min man vill att han ska ta en medicin som gör honom mer fokuserad. Jag är rädd att det kan leda till livslångt beroende och en oförmåga att ta itu med mentala problem framöver. Vad anser doktorn?
/Jenny, 43 

David Eberhard svarar:

Att sonen kan allt om hockey har inget med diagnosen att göra. ADD handlar om att man har svårt att fokusera. Självklart beror den förmågan till en del av hur intresserad man är av en uppgift och förmågan att tillgodogöra sig kunskap handlar inte enbart om fokus utan även om intellektuell kapacitet. Din son har ADD, han är inte utvecklingsstörd.  

Medicinering med så kallad centralstimulantia mot den här typen av svårigheter är ytterst välbelagd i studier. I stora jämförande undersökningar ser man att det går bättre för dem som har medicin jämfört med dem som inte har det. Det talar alltså starkt för att sonen, under förutsättning att diagnosen är rätt ställd, bör medicinera. Om han inte gör det är risken mycket större att han inte tillgodogör sig skolundervisningen vilket är en framgångsfaktor för framtiden. Beroendepotentialen är för den stora majoriteten mycket låg med normala doser. 

Med det sagt bör man vara medveten om att medicin inte är allt. Det är alltför vanligt att diagnoser används som ursäkt för misslyckanden eller bara dåligt beteende. Jag brukar säga till alla patienter som jag har diagnostiserat att kännedomen om att de har en särskild funktionsnedsättning inte fråntar dem ansvar – tvärtom. ADD är som sagt ingen utvecklingsstörning. Vet man om sina begränsningar, måste man också ta ansvar för att minimera effekterna av dem. 

Så om ni vill hjälpa er son, med eller utan medicin, så sätter ni upp tydliga strukturer, rimliga krav och är konsekventa i er fortsatta uppfostran. 

David Eberhard är psykiater och författare till boken "I trygghetsnarkomanernas land". Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

Text:

Toppbild: TT / Nora Lorek