Dags att tvåla till din otrogne vän

Text:

Jag har en vän som har varit otrogen hela sitt äktenskap. Han har under åren matat mig med detaljer men med tiden har mina sympatier förflyttats till hustrun. Jag mår dåligt av dessa kluvna lojaliteter. Vad gör jag? 

David Eberhard svarar:

Det finns en vandringssägen om en man som är otrogen och frun ringer vännerna för att kontrollera var han sovit under natten. Varje kamrat säger att maken sovit just hos honom. När kvinnan sedan är otrogen på motsvarande sätt och den svartsjuke mannen ringer hennes vänkrets, vill ingen kännas vid att hon sovit där.  

Berättelsen är förmodligen inte sann, men speglar ändå någon form av grabbig gemenskap som tycks mig tämligen vanlig bland män i unga år. Och du tycks ha haft en relation till din vän som påminner lite om historien. Kanske en effekt av en kamratskap som kändes självklar i ungdomen, då lojaliteten mellan er var större än den lojalitet som med åldern ofta uppstår i en kärleksrelation, om förhållandet är bra. Det förefaller som om din vän aldrig lyckats knyta an till sin fru på det sätt som normalt sker och kanske är det därför som lever kvar den där "grabbigheten".  

Oavsett orsaken till varför han gör som han gör är ju frågan nu hur du bör agera. Om jag vore du skulle jag prata med mannen och förklara min ståndpunkt. Jag skulle förklara att jag faktiskt inte är lojal mot honom i detta. Jag skulle säga att jag anser att han bör berätta för hustrun och ta konsekvenserna. Jag skulle påtala att jag inte är imponerad av hans "bedrifter" och även om jag fortsatt är hans vän, så har jag också kommit att bli vän med hans fru. Just också säga att jag, för att vår vänskap ska kunna bestå, inte vill veta något mer om hans affärer och säga att om han i fortsättningen ändå delar sådan information med dig, kommer du att berätta om det för frun.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text: