”Jag bryr mig inte ett dugg om en tioåring har smink eller lösnaglar”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Bör jag sätta ner foten när min tioåriga dotter vill ha lösnaglar och smink?

David Eberhard svarar:

Det är frapperande att se på hur många fronter dagens normativa kultur förkastar allting som alla vetat jämt, bara för att själva hitta på egna sanningar om hur världen bör vara beskaffad. Utan minsta tillstymmelse till faktiska bevis bör tilläggas. När det gäller barnuppfostran tycks detta närmast blivit så uttalat att världen nästan kan ses genom en narrspegel. 

Den danske familjeterapeuten Jesper Juul blev under sin livstid närmast kultförklarad för sin egensnickrade slutsats kring hur man bör förhålla sig till "det kompetenta barnet". Hans teorier landade i att barn ska få bestämma själva, eftersom de "vet vad de vill". I förlängningen med den kulturella effekten att föräldern inte kan säga åt barnen någonting alls, vilket sannolikt inte var Juuls mening. Därmed har det skapats en generation föräldrar som helt enkelt betvivlar att de har rätten att avgöra själva hur de tycker barnen ska klä sig. Historiskt sett en absurd slutsats.

Samtidigt har vi infantiliserat barn avseende sådant de gjort i alla tider, som till exempel att gå till skolan själv, ta ansvar för sina läxor, hantera konflikter på skolgården utan vuxnas inblandning och mängder av annat.

Och som grädde på moset har vi skapat ett skolsystem där barnen behandlas som mindre versioner av vuxna med allt vad det innebär. De förväntas analysera och ta ställning i moraliska, emotionella och sexuella frågor. Inte konstigt att barnen försöker spela på sådana strängar. Ärligt talat bryr jag mig inte ett dugg om en tioåring har smink eller lösnaglar. Det är upp till barnets föräldrar att bedöma. Men jag frågar mig varför barnet vill försöka efterlikna en vuxen kvinna, i stället för att gå ut och leka barnsliga lekar.

***

Text:

Toppbild: Unsplash