Är det okej att hålla koll på barnen via mobilen?

Text:

Toppbild: Pexels

Toppbild: Pexels

Våra barn är 9 och 11 och när de inte är hemma håller min fru koll på dem via mobilen. Jag tycker hon är överbeskyddande, men hon tycker att hon visar dem omsorg. Vem har rätt?

David Eberhard svarar:

Att vara förälder innebär en avvägning mellan att förbereda sina barn på en tuff omvärld som de ska kunna klara av som vuxna, och samtidigt skydda dem från händelser och situationer som leder till att de tar skada.  

Jag försöker att särskilja oundvikliga emotionella svårigheter som barnen kommer att stöta på i livet, från mer traditionellt ”curlande” vars syfte är att förenkla barnens vardag. Med andra ord: det är skillnad på att försöka skydda barnen från allt som de kan finna obehagligt eller upprörande och att skjutsa barnen till fotbollsträningen så att de slipper ta bussen. Det förra tror jag är betydligt sämre för dem ur ett mognadsperspektiv. Så den viktiga frågan är egentligen inte hur fritt barn får gå, utan hur fritt de får tänka och hur de förväntas klara motgångar. 

När jag växte upp var det en självklarhet att alla barn tog sig till skolan själva från årskurs 1, oavsett var de bodde. Det skulle barn i dag förstås också klara, utan vare sig GPS eller appar. Men om det krävs en app för att föräldrarna ska våga släppa iväg barnen, eftersom de upplever sig ha koll på dem, kan det vara en bra hjälp. Åtminstone för föräldern, för det är ju inte i första hand för barnens bästa som man övervakar dem. Blir barnet rånat på vägen kommer föräldern veta var det hände, men inte vad som skedde eller ens att det händer här och nu. 

David Eberhard är psykiater och bland annat författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varannan vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: Pexels