”Köna er dotter som hon vill – det är övergående”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Vår 15-åriga dotter har blivit ickebinär. Hon vill kallas de/dem och blir sårad när man glömmer sig vilket i bland skapar bekymmer bland släkt och vänner. Hur stor hänsyn är det rimligt att ta?/Jeanna

David Eberhard svarar:

Psykiatriska tillstånd följer vissa trender och moden. För tjugo år sedan var många tonåringar emo och skar sig. Det finns flera likheter med den trenden och dagens våg av "rapid onset gender dysphoria", ROGS, som har gjort att remisserna till könsidentitetsmottagningarna har ökat lavinartat på bara några år. Oftast rör det sig om flickor i nedre tonåren som utan tidigare osäkerhet på könsidentiteten plötsligt identifierar sig som pojkar och vill göra en könskorrigering. En stor andel av dem har ett diagnostiserat autismspektrumtillstånd. Att i stället identifiera sig som ickebinär är ett likartat fenomen.  

Den etablerade behandlingsstrategin i samtiden har varit så kallad affirmativ behandling, det vill säga att man helt enkelt gör som barnet vill för stunden. Det är en rimlig hållning när det gäller en sexuell läggning som inte kräver några operativa eller medikamentella insatser, men destruktiv om det kräver ingrepp. Affirmation kan fungera i detta fall då det enbart tycks vara frågan om tilltal och sannolikt är övergående. Samtidigt kan ingen människa kräva att hela omgivningen anpassar sig efter vederbörandes infall.  

Inom psykiatrin använder man enbart affirmation när det gynnar patienten på sikt. Ingen psykiater skulle ge en pistol till en djupt deprimerad patient som vill begå självmord bara för att denna vill ta livet av sig. Försök prata med er dotter för att förstå vad som gjort att hon förväntar sig att bli kallad de/dem. Förklara också varför affirmation sannolikt kommer att göra livet svårt för henne på sikt. Ingen utanför familjen kommer ju att komma ihåg hur hon vill bli tilltalad. 

David Eberhard är psykiater och författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: Unsplash