”Din man kallar det ADHD – men kanske är han bara lat”

Text:

Toppbild: Canva

Toppbild: Canva

Min man går nu på en ADHD-utredning. Jag upplever att han förstärker sina symtom under utredningen och skyller odiskade tallrikar och allt möjligt på diagnosen (som han ju inte ens fått än). Jag tycker det är svårt att skilja på när han bara är lat och när han har problem i vardagen på grund av ett funktionshinder. Blir mitt liv med honom ett helvete om eller när han får en diagnos?

David Eberhard svarar:

ADHD är, som alla andra psykiatriska diagnoser, en symptomdiagnos. Det vill säga man har ett antal symptom som tillsammans ger så stora problem att det leder till funktionsnedsättning. Det finns inget test som enkelt ställer en diagnos. I stället samlar man in sjukhistoria över tid och drar slutsatser av den i kombination med fokusproblem, impulsivitet och hyperaktivitet som kan synas i rummet. 

Det är också svårt att utifrån diagnosen avgöra vad symptomen beror på i grunden. Det är alltså fullt möjligt att uppvisa symptomen därför att man är lat och alltid väljer minsta motståndets lag, men utan att ha ADHD. Vad som emellertid alltid måste gälla vid diagnos är att symptomen ska ha funnits hela livet och inte uppstått plötsligt i vuxen ålder. Det måste alltså ha funnits tydliga symptom över tid som också i några påtagliga avseenden är handikappande.  

Utan att vara mer insatt i fallet går det därför inte att säga om din man överdriver för att få en diagnos eller om han verkligen har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Den som bäst kan avgöra vad som är vad är sannolikt du själv, eftersom du ju lever med honom och därmed kan se mönster tydligare. Dock bör man komma ihåg att reella problem ofta tas för lättja, vilket både stigmatiserar personer med svårigheter, men också skapar irritation i omgivningen. 

Om han får en diagnos kan jag emellertid säga att han med största säkerhet kommer att upplevas som mindre lat efter behandling. Medicinering skärper patientens fokus, vilket i de flesta fall också leder till minskad impulsivitet och bättre förmåga att strukturera och organisera livet.

David Eberhard är psykiater och författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: Canva