”En fråga kan vara honom till stor hjälp”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Jag har en kompis som hade en svår uppväxt med misshandel, alkohol och droger i familjen. Jag har känt honom länge och upplever att traumat tar allt mer plats. Han säger att han inte litar på folk, att han är asocial, inte vågar åka taxi själv och liknande. Jag har inte sett detta tidigare. Kan traumat komma i kapp så här sent?

David Eberhard svarar:

Större delen av 1900-talet dominerande synen på psykoterapi att vi styrs av något undermedvetet som vi inte kan kontrollera och som i många avseenden ger uttryck för närmast motsatsen till det vi medvetet säger oss tycka och känna. Det har visat sig väldigt svårt att belägga att det förhåller sig på det sättet.

Vad man dock vet är att genomlevda trauman kan förändras över tid beroende på yttre faktorer här och nu. Vi människor påverkas med nödvändighet av de händelser vi varit med om, men bakomliggande trauman är inte isolerade utan beror också på vad vi är med om för tillfället. Vid så kallat posttraumatiskt stressyndrom är det vanligt med flashbacks, alltså tydliga, närmast visuella och mycket obehagliga återupplevanden av sådan man varit med om. De kommer ofta vid situationer som, medvetet eller omedvetet, påminner en om tidigare trauman.

Ett annat vanligt symptom på PTSS är undvikandebeteende. Jag skulle, om jag var du, inte förutsätta att någon som undviker situationer gör det för att överdriva. Det låter inte på din beskrivning som att han har fördelar av att göra det. Det är nog närmare till hands att försöka förstå vad det är som har förändrats för din vän på senare tid som gjort att symptomen nu blivit synliga. Det kan ju vara händelser i närtid som gjort att han mår sämre. Tidigare trauman blir ofta värre när man av andra skäl mår dåligt. Kanske kan du fråga honom. När man mår som sämst är det extra viktigt att ha vänner som bryr sig. Även om han inte är sugen på att berätta kan en fråga vara honom till stor hjälp.

David Eberhard är psykiater och författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: Unsplash