Fler advokater med pengarna i Peru

Text: Leif Holmkvist

Bild: scanpix

Peru var okänt som skatteparadis för de flesta när Sveriges Radios ekoredaktion förra torsdagen avslöjade att AMF:s ordförande Bertil Villard bara betalat 4 procent i skatt på 23 miljoner kronor i vinst i sitt fåmansbolag. Han förde 2006 ut vinsten via ett bolag i Luxemburg till ett nystartat brevlådeföretag i Peru, skattade 4 procent och tog hem resten.

Därmed slapp han skatta enligt den svenska inkomstskattelagens omstridda 3:12-regler, som avgör hur mycket av vins­ten som måste tas ut som inkomst av tjänst respektive inkomst av kapital. Här hade skatten landat kring tio miljoner, i Peru blev den mindre än en miljon och Bertil Villard kunde ta hem 22 skattade miljoner.

Tanken med den låga skattesatsen i Peru var att locka investeringar till ett fattigt land. Utländska företagare som drev verksamhet i Peru skulle få behålla nästan hela vinsten. Men smarta skattejurister insåg att reglerna i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Peru helt lagligt kunde nyttjas som kryphål för svenska företagare.

Skatteverket hade ögonen på transaktionerna och redan år 2007 togs paragrafen om den låga skatten bort ur avtalet. Då hade minst 100 svenska företagare redan fört ut 1,8 miljarder kronor och svenska staten förlorat uppemot en miljard i skatt.

Bertil Villard är alltså långtifrån ensam, inte ens på den ansedda advokatbyrån Vinge, vars styrelse han leder. På Förvaltningsrätten, det som tidigare hette länsrätten, i Stockholm ligger i dag över 20 fall för prövning mot skatteflyktslagen. Fokus begärde ut en förteckning över de fall som hittills upprättats. Där finns ytterligare en välkänd advokat från Vinge.

Fokus frågar Vinges kommunikationschef Anna Rasin om någon annan medarbetare på Vinge använt sig av samma eller liknande upplägg. Hon återkommer efter några timmar:

– Vi har gjort en inventering för att se om fler använt metoden och funnit att ytterligare tre har gjort på samma sätt.

Vilka?

– De är inte publika personer och har gjort det privat och fått sina deklarationer godkända, därför vill vi inte gå ut med deras namn.

Har medarbetare hos er hjälpt någon av dessa fem advokater med upplägget?

– Nej. Bertil har använt en extern skattejurist för så kallad »second opinion«.

Vem?

– Det vet jag inte på rak arm och inte heller om vi går ut med det. Men Bertil var noga med att framhålla att han inte har använt någon inom Vinge. Han har ansträngt sig för att få klarlagt att det är lagligt och har noggrant redogjort för transaktionerna i sin deklaration och fått den godkänd av Skatteverket.

Hur påverkas förtroendet för Vinge av det här?

– Det är för tidigt att säga. Men det hade varit bättre att inte vara med om den här historien.

Senare får Fokus namnen även på de tre andra Vinge-advokaterna från Förvaltningsrätten i Stockholm. Bland de övriga som nu ska granskas finns sex personer inom reklambranschen. Tre av dem driver sedan tio år ett filmbolag som bland annat gjort reklamfilm åt Ica, Telia, Trisslotterierna och Systembolaget. De har nu flyttat bolaget från Peru till Cypern, som också har förmånliga skatteregler.

En projektledare på den stora reklambyrån Forsman & Bodenfors har enligt Skatteverket minskat sin skatt med 8 miljoner genom Peruupplägget. Två kvinnor som tillsammans driver en reklambyrå har använt samma upplägg.

Det största fallet rör fem delägare i en ledande båttillbehörsfirma, som enligt Skatteverket fört ut 250 miljoner kronor i obeskattade vinster till Peru. Nu riskerar de att behöva skatta för inkomster på vardera 50 miljoner.

Bland de övriga fallen finns en kvinnlig advokat med egen byrå, en tidigare vd i livsmedelshandeln som sålt sitt företag, en managementkonsult och en barnläkare.

Skatteverket har lämnat omkring 50 fall av Peruupplägg till förvaltningsrätter runt om i landet. Ytterligare 50 fall är under utredning. Samtliga riskerar att få sina deklarationer omprövade och tvingas betala svensk skatt. De anser sig ha följt de lagar och regler som gällde 2006 och har redovisat transaktionerna i deklarationerna.

Frågan som förvaltningsrätterna nu ska avgöra är om förfarandet strider mot lagen mot skatteflykt, vars generalklausul syftar till att stoppa en serie av i sig lagliga transaktioner som genomförs med enda syfte att undgå beskattning.

Tre krav ska då uppfyllas:

Transaktionen ska ge en väsentlig skatteförmån. Skatteförmånen ska vara det övervägande skälet för affären. Transaktionen ska strida mot lagstiftningens grunder.

Sju mål har redan avgjorts av Kammarrätten, efter att Peruuppläggen fällts av förvaltningsrätterna. Men de har dömt olika i snarlika fall: Kammarrätten i Jönköping har fällt fem företagare, Kammarrätten i Stockholm har friat två företagare. Nu väntar alla berörda på att Högsta förvaltningsdomstolen ska ge en vägledande dom.

Fakta | Upplägget

Några av de omkring 100 personer som har använt sig av skatte­avtalet med Peru:

Fem advokater från advokat­firman Vinge, Sveriges näst största advokatfirma för affärsjuridik. Styrelseordföranden Bertil Villard, och fyra andra av firmans del­ägare och advokater, personer som tillhör toppen bland svenska affärsjurister där flera har förtroendeuppdrag inom svenskt näringsliv.

Sex personer i reklambranschen, varav tre från samma filmbolag som gjort filmer till Sveriges största daligvarukedja.

En projektledare från en annan av Sveriges ledande reklambyråer.

Fem delägare i en båttillbehörsfirma.

Exempelfall: friade ägare

X och Y ägde tillsammans ett fastighetsbolag med stor ansamlad vinst. De skaffade ett brevlådeföretag i Peru som köpte aktierna i fastighetsbolaget till underpris. Sedan likviderades det peruanska bolaget och skiftade ut vinsten till X och Y efter att ha betalat 4,1 procent i kapitalskatt i Peru.

De fälldes enligt skatteflyktslagen av Förvaltningsrätten i Uppsala, men Kammarrätten i Stockholm friar och resonerar så här: Visserligen är skatteförmånen väsentlig och utgör uppenbart det övervägande skälet till affären. Men syftet med avtalet mellan Sverige och Peru var inte att förhindra skatteflykt. Därför bröt inte X och Y mot skatteflyktslagen.