Räkna med lågkonjunktur till 2025

De svenska hushållen och näringslivet kommer att sättas under stor press när den svenska ekonomin går in i lågkonjuktur.

Text: Tobias Österberg / TT

Bild: TT

Den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023 och den består ända till 2025. Den bedömningen gör Konjunkturinstitutet (KI) i den senaste upplagan av konjunkturläget.

De svenska hushållen och näringslivet kommer nu att sättas under stor press, skriver KI. Detta utifrån att de svenska hushållen är mera räntekänsliga än i andra länder på grund av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider.

"De drar därför ner på konsumtionen under den kommande vintern och våren. Det tar därefter tid för ekonomin att återhämta sig och lågkonjunkturen förväntas vara till och med 2025", skriver KI i ett pressmeddelande.

Styrräntan sjunker

KI bedömer nu att att styrräntan höjs till 2,75 procent i februari för att sedan sänkas mot slutet av året. I slutet av 2024 väntas styrräntan i stället ligga på 1,75 procent. KI ser samtidigt ett scenario med en stigande arbetslöshet när lågkonjunkturen dämpar efterfrågan på arbetskraft.

– Arbetslösheten stiger till över åtta procent under 2023 och utsikterna är dystra för BNP, säger enhetschefen Erik Spector på en presskonferens.

BNP väntas öka med 2,7 procent i år och minska med 1,1 procent nästa år. De siffrorna kan jämföras med scenariot i september då KI spådde att BNP skulle öka med 2,7 procent i år men minska med "bara" 0,1 procent kommande år.

"Även om inflationen blir lägre 2023 är den fortsatt hög, vilket gröper ur de reala inkomsterna. Dessutom har hushållen högre bolåneräntor än vad de haft de senaste åren", skriver KI i rapporten.

Fortsatt pessimistiska

Hushållen är fortsatt pessimistiska gällande det ekonomiska läget. Konjunkturinstitutets (KI) konfidensindikator sjönk med 3,3 enheter i december och ligger nu nära den rekordpessimistiska nivå som uppmättes i oktober, skriver KI.

Mikroindex som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin föll samtidigt med 7,3 enheter till 43,6.

– Det är framförallt hushållen som har blivit väldigt negativa. Prisökningarna som ligger bakom det här, och högre räntor, är något som också påverkar andra länder. Det är inget som är unikt för Sverige, säger Spector.

Siffrorna presenteras samtidigt som barometerindikatorn för december minskade marginellt. "Nivån på 84,7 visar på ett betydligt svagare stämningsläge i den svenska ekonomin än normalt", skriver KI. Detta kan jämföras med 85,1 i november.