Sidea: Det blir åtal i Lundinmålet

Text:

Det kan knappast vara en tillfällighet. Många tyckte att riksdagens partiledardebatt hamnade i skymundan av Palmeutredningens presskonferens som ägde rum samtidigt.

Likväl stod partiledarna i talarstolen, medan åklagaren Krister Petersson lämnade sitt besked i den 34-åriga Palmeutredningen.

Samma dag – av alla dagar på året – lämnade en annan åklagare, Henrik Attorps, ett nästan lika historiskt besked. Att förundersökningen i Lundinmålet, som tros vara mer kostsamt än själva Palmeutredningen, är slutförd.

Det kan inte vara en tillfällighet.

Jag är mer böjd att föreställa mig att någon controller på Åklagarmyndigheten – efter att hundratals miljoner lagts på respektive utredning – gått runt bland åklagarnas kontor, knackat i dörrkarmen och stuckit in huvudet: "Dags att runda av, va?"

Attorps hade i varje fall omdöme att inte kalla till presskonferens samtidigt som Palmeutredningens.

Att Lundinmålets förundersökning är färdigt innebär det att de misstänkta – som Fokus intervjuade i fjol – blivit slutdelgivna utredningsmaterialet.

Normalt sker det en gång. Men inget i denna utredning tycks följa den normala, utan det har nu gjorts för andra gången. Attorps slutdelgav de misstänkta 2018, men efter en senare husrannsakan vidtogs fler utredningsåtgärder. Attorps säger till DN att detta är den sista slutdelgivningen.

I Lundinmålet är de misstänkta oljemagnaten Ian Lundin, som är en av världens rikaste svenskar och ordförande för Lundin Energy (tidigare Lundin Oil och Lundin Petroleum), samt Lundin Energys vd Alex Schneiter. Brottet de misstänks för är medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan åren 1997–2003. Bägge förnekar brott.

Under de tio år som förundersökning pågått har det emellanåt funnits spekulationer om att Lundinmålet skulle utredas för att sedan läggas ner, för att underlaget inte håller i en domstol. Men det är nu tveklöst att det kommer bli ett åtal. Huvudförhandlingen väntas bli en lång, komplicerad och utdragen. Kanske Sveriges längsta.

Så snart den 60 000-sidiga förundersökningen blir tillgänglig och spridd till den intresserade allmänheten föreställer jag mig en sömnlös rörelse. Att privatspanare som ägnat åratal åt Palmemordet byter hatt – och blir Lundinspanare.

Läs fler inlägg i ekonomibloggen här!