Svenskarna i skatteparadisen

Text: Anders Billing & Fredrik Laurin

Bild: Scanpix

Fokus har i veckans nummer publicerat de första uppgifterna ur en rekordläcka med information om kunder i flera skatteparadis. Publiceringen är resultatet av ett internationellt samarbetsprojekt där Fokus är svensk partner.

Mitt i nätverket finns organisationen International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, som har kommit över 2,5 miljoner datafiler om mer än 120 000 offshoreföretag i hela världen.
Sammanlagt 86 journalister från 46 länder har i över ett år läst e-post, kontoutdrag och andra filer i det läckta datamaterialet som spänner över nästan 30 år.

I de första publiceringarna världen runt har en rad kända namn avslöjats med hemliga bolag på platser som Caymanöarna, Brittiska Jungfruöarna och Cook-öarna. Här finns personer från frun till Rysslands vice premiärminister och presidentrådgivare i Nigeria till den franska presidenten Francoise Hollandes kampanjkassör.

Fokus kan nu berätta att flera svenskar finns i det läckta materialet. Enligt en grov analys finns det i datan åtminstone 74 personer med adresser i Sverige som har koppling till bolag eller andra juridiska enheter i skatteparadisen. Mailkorrespondens eller andra dokument visar att dessa personer någon gång under den tidsrymd som läckan täcker (fram tills för ett par år sedan) har haft något slags formell position i dem.

Materialet som ICIJ och Fokus har fått tillgång till härrör främst från två företag som erbjuder bolagstjänster i nämnda länder. Bolagen är Portcullis Trustnet, PTN, och Commonwealth Trust Limited, CTL. De båda fungerar som ett slags virtuella kontorshotell, som sköter i praktiken allt för den som vill skapa en bolagsstruktur i något av nämnda länder. Det är således i huvudsak deras kunder som nu har exponerats.

Enligt granskningen finns 42 svenskar i materialet som handlar om PTN, och 32 i det som rör CTL. Datan är dock svårgenomtränglig och det är mycket möjligt att antalet svenskar som haft med dessa företag att göra är långt fler.

PTN och CTL är bara två av många fler liknande bolag som hjälper personer flytta sina pengar. Dessa två är heller inte riktade mot den nordiska marknaden, utan verkar ha haft fler kunder i andra marknader som exempelvis Kina.

Fokus har granskat tjugo av de svenska namnen mera utförligt i bolagsregister och andra databaser. Analysen visar att flertalet av dessa fortfarande är verksamma i Sverige, där majoriteten verkar vara mindre eller mellanstora företagare av varierande art. Flera av dem, men långtifrån alla, är i dag företrädare i svenska bolag.

De tjugo är samtliga män, även om något av bolagen företräds av en kvinna. Den äldsta är född 1937, den yngsta 1978. Samtliga av de som fortfarande bor i Sverige, har sin hemvist i Götaland och Svealand – där faktiskt fler bor i Väst- och Sydsverige än i Stockholm. Vissa är helt öppna med sina kontaktdetaljer i Sverige, andra lämnar adresser till företag som erbjuder anonyma brevlådor. En har senare dömts till fängelse och försetts med näringsförbud. En annan har ett adligt efternamn.

Skälen till varför personer väljer att ha pengar och bolag i de här länderna varierar. Det kan vara allt från att undvika skatt till att man bara vill hålla det borta från omvärlden. Offshorebolag behöver heller inte nödvändigtvis innebära några oegentligheter, även om de inte sällan används i samband med brottslig verksamhet.

Fokus har i de tjugo namnen, med ett undantag, inte hittat något namn som är känt på riksnivå. Undantaget kommer vi att berätta mer om i fredagens utgåva.
Värt att påpeka att läckan från CTL och PTN omfattar långtifrån alla svenskar som har eller har haft konton och bolag på exempelvis Brittiska Jungfruöarna. Det finns flera svenskar som bevisligen har bolag eller truster i flera av de nämnda länderna, men som inte finns med i den läckta datan.

Bakgrund | Samarbete med BBC och Le Monde

International Consortium for Investigative Journalists, ICIJ, i Washington, som har fått ta del av den historiska läckan från skatteparadisen, är en oberoende sammanslutning av grävande journalister. Materialet har bearbetats av journalister och tidningar i ICIJ:s nätverk, bland dem brittiska BBC och The Guardian, franska Le Monde, tyska Süddeutsche Zeitung och The Washington Post samt ytterligare över 30 medier världen över. Fokus är ICIJ:s svenska partner i projektet. Varje tidning publicerar i dagarna egna artiklar med utgångspunkt i materialet. Frilansjournalisterna Fredrik Laurin och Leif Holmkvist har arbetat med Fokus del av granskningen. Följ rapporteringen om läckan på Twitter, via hashtaggen #offshoreleaks.

I Fokus på fredag:

Avslöjad i offshore-läckan: den svenska affärsmannens hemliga bolagsstruktur. Hela granskningen är ett samarbetsprojekt mellan Fokus och 86 andra journalister från 46 länder, i nätverket ICIJ.

Läs de hittills publicerade artiklarna i projektet:

"Skatteparadisens hemlighet"

ICIJ:s huvudreportage: "Sekretess till salu"

"Ferdinand Marcos dotter kopplad till Karibisk trust"

"Grekiska skattemyndigheter har lite kunskap om medborgarnas offshore-bolag"

"Mongoliets vice talman avgår efter avslöjande om hemliga bankkonton"

"Hustrun till kanadensisk senator skeppade pengar till skatteparadis"

"Thailändsk politiker och Mugabe-bulvan exponerad i offshore-läckan"

"Nominee-directors koppplade till militär underrättelsetjänst"

"Så analyserade ICIJ dataläckan"

"Sannolikt det största journalistiska samarbetet i historien"

Läs fler artiklar på www.icij.org/offshore.