»Folk tror evenemang är mer lönsamma än de är«

Text:

Tommy Andersson, som evenemangsforskare, tror du att det stämmer?

– Det är ett väldigt vanligt argument för stora arrangemang att turismen ska öka med en viss andel och sedan bestå. Men det finns inga belägg för att det är så. Man gör en massa kalkyler i förväg, men det är sällan som de följs upp i efterhand. Politiker och arrangörer hittar på hur mycket som helst om de ekonomiska effekterna, och lokalbefolkningen tror ofta att evenemang  är mer lönsamma än det är.

Så det är en dålig investering?

– Nej, inte om man ser ekonomi som en fråga om hur man bäst ökar välfärden i samhället. Forskning visar att den här typen av evenemang skapar positiva känslor hos lokalbefolkningen. Man kan likna Eurovision Song Contest vid en fest. Om du haft en fest hemma räknar du inte på hur mycket du tjänat på den, du värderar den utifrån hur rolig den var.

Hur mäter man det?

– Dels är det många som besöker evenemanget som uppskattar det, dels visar studier att den här typen av evenemang har stora värden även för de som inte besöker det. De uppskattar att staden lever upp. De upplever också positiva samhällseffekter, som just att det är bra för ekonomin. Den föreställningen blir en del av den positiva upplevelsen.

Finns det något exempel på ett evenemang där turismen ökat?

– Ett lyckat exempel är OS i Barcelona, som gav staden uppmärksamhet och bättre infrastruktur. Men det avgörande var att man la krut efteråt på att utnyttja det till att göra Barcelona till en kongress- och konferensstad.

Vad ska en stad satsa på för turist-evenemang?

– Den turism som har stora penningsmässiga effekter är affärsturismen. Men om man ser till lokalbefolkningens välmående har kulturevenemang positiva effekter. Även idrottsevenemang har en typ av värde som vi kallar arvedelsvärde: befolkningen uppskattar dem eftersom vi vill att ungdomen ska ägna sig åt idrott. Samma sak kan gälla musikevenemang.

 

Fakta | Fem frågor

Tommy Andersson är professor vid Centrum för turism vid Göteborgs universitet. Eurovision Song Contest smygstartar med semifinaler den 6 maj.