»Kärnkraft hjälper inte mot klimathotet«

Text:

– Jo, det finns de som säger att det blir dyrare att avskaffa kärnkraften än det var att bygga den. Framför allt vet vi inte hur vi ska göra. I dag kan man inte riva Barsebäck eftersom det inte finns någonstans att lägga avfallet ännu.

Vad är ett realistiskt sätt att avveckla, tycker du?

– 2014 byggs det så mycket ny vindkraft i Sverige att det motsvarar en reaktor. Nu finns det två alternativ, antingen en politiskt planerad avveckling eller att kärnkraftverken stängs efter hand som de blir gamla och slutar fungera. Statistiskt är det senare ett riskfyllt alternativ, men jag tror tyvärr att det krävs en olycka vid ett kärnkraftverk i Europa för att få till en planerad avveckling.

I dag får energibolagen i Sverige bygga nya reak­torer. Kommer de att göra det?

– Nej, det tror jag inte. Hade marknadskrafterna tillåtits fungera, hade vi inte haft kärnkraft. En reaktor har inte tillverkats med lönsamhet någonstans i världen. Bakom den civila kärnkraften finns alltid militära syften.

Nyligen lyfte Hans Blix fram klimathotet som en större säkerhetsfara än kärnkraften. Är det verkligen en bra idé att byta ut kärnkraften mot ­fossila bränslen?

– Alla bränslen innebär någon fara, men det finns inget som utgör ett så akut hot som kärnkraft. Dessutom är kärnkraften också resurs­krävande. Den hjälper inte mot klimathotet.

Men varför hör vi då inte fler kärnkraftsmotståndare i dag?

– Motståndet växer vid olyckor som i Harrisburg och Fukushima, men det stora svenska motståndet uppstod i mitten av 1970-talet. när utbyggnaden pågick. Jag blev själv engagerad när jag var en av många kampanjtalare för linje 3. I dag byggs det ju inga kärnkraftverk i Sverige.

Fakta | Åsa Moberg

Förafattaren Åsa Moberg är aktuell med reportageboken »Ett extremt dyrt och farligt sätt att värma vatten«, där hon argumenterar mot kärnkraften.