»Ta en kopp kaffe och var glad!«

Text:

Bild: Sandin Carlson

– Man bör ge barnet möjlighet att komma i kontakt med idrott och rörelse men sedan försöka ha ett avslappnat förhållningssätt. Luta dig tillbaka och åk med, sitt inte i förarsätet. Stötta, men styr inte. Du ska inte vara med på varje träning och match. Och när du är med: Ta en kopp kaffe, prata med de andra föräldrarna och var glad. Det är att ta ansvar för barnets utveckling.

Är man en dålig förälder om man kollar mobilen när ens barn tränar?

– Nej. Jag tycker det är helt okej att jobba eller göra något annat under tiden. Att passa på att träna själv är utmärkt. Visa ditt stöd genom att ställa intresserade frågor till barnet efter träningen i stället.

Är det okej att stå vid sidan av planen och ge order till sitt barn under pågående match?

– Nej. Om du bryr dig om ditt barns idrott, så sluta genast med ett sådant beteende. Tränare bör också avhålla sig från det. Barnen ska lösa det själva på planen, tränarens uppgift är att ta med sig problemlösningen till nästa träningstillfälle.

Vad är värst – en överengagerad förälder eller en som är helt ointresserad?

– Lika illa. En förälder som lägger sig i och pressar på för hårt slutar ofta med att barnet tröttnar och hoppar av. Visst finns det fall som Tiger Woods, men de är ovanliga.

Hur ska man som förälder agera när andra föräldrar beter sig illa?

– Tyvärr är det väldigt vanligt. Att som förälder överhuvudtaget få en så häftig emotionell upplevelse när ens barn idrottar innebär att man har en i grunden felaktig inställning till barnidrott. Men det är ofta svårt att ta det på plats, mitt råd är att vänta tills det är lite lugnare och ta upp problemet då. Varje idrottsförening bör också utbilda föräldrar i hur de bäst uppför sig och stöttar sina barn.

Fakta | Fem frågor

Johan Fallby är idrottspsykolog i fotbollsklubben FC Köpenhamn och aktuell med boken »Gör det bättre själv om du kan! Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn«. Har tillsammans med några kollegor startat initiativet »Idrottsföräldrar« på Facebook.