»Vår information är inte alltid tillräcklig«

Text:

Bild: TT

– Nej, man får inte använda sin rösträtt vid mer än ett tillfälle. Men vi kan inte se om en person är medborgare i ett annat land. Röstlängden innehåller endast uppgifter som har med rösträttskriterierna att göra. Om man är svensk medborgare har man den rösträtt som följer av det medborgarskapet. Det sker inget informationsutbyte mellan länderna om man har dubbelt medborgarskap.

Så i praktiken kan man rösta i båda länder där man har medborgarskap?

– Ja. Alla EU-länder har ju sina egna förfaranden. Ett medborgarskap brukar innebära en automatisk rättighet att kunna rösta vid vissa val. För att kunna kontrollera röstande i mer än en medlemsstat måste man hitta någon form av undantag i medlemsstaternas medborgerliga rättigheter för personer med dubbla medborgarskap, och det är ett mycket stort ingrepp. Däremot finns det ett informationsutbyte när det gäller EU-medborgare som väljer att rösta i ett land där de är folkbokförda, men inte medborgare. För att kunna rösta i det land där man är folkbokförd måste man anmäla sig till bosättningslandets röstlängd, och den informationen skickas sedan vidare till medborgarlandet som stryker personen från den röstlängden.

Men det finns luckor i det systemet också?

– Ja. Det är inte alltid som den information vi får är tillräcklig. Till exempel får vi inte alltid veta personnummer, utan bara namn och födelsedatum. Vi stryker bara personer som vi med säkerhet kan identifiera med de uppgifter vi får från andra EU-länder. Finns det två Anna Nilsson och inga övriga uppgifter att gå på kan vi inte stryka någon.

Hur många svenskar kan dubbelrösta?

– Det kan vi inte veta.

Är det brottsligt att rösta två gånger?

– Enligt brottsbalken kan otillbörligt verkande vid röstning ge böter eller fängelsestraff, men det är inte säkert att det är tillämpligt. Vad jag vet har det inte prövats.

Fakta | Fem frågor

Kristina Lemon är chef för valsektionen på Valmyndigheten som administrerar valet på söndag.