Ban Ki-Moon slår tillbaka

Text:

Bild: Wikimedia commons

Ban Ki-Moon talade också om en rad andra internationella frågor som ligger på FN:s bord just nu. Han intar försvarsposition när den hårda kritiken framförd av den norska diplomaten Mona Juul förs på tal. Att han skulle vara en svag ledare som inte förmår leda världsorganisationen håller han själv inte med om.

–Jag är beredd att ta kritik och ingen människa är felfri. Jag har blivit en symbol för svagt ledarskap, vilket är orättvist. Kritiken är felaktig och riskerar bara att försvaga FN. Till alla de som klagar på mitt ledarskap vill jag säga: om ni vill se ett starkare FN, arbeta då med mig istället för att kritisera mig.

Han menar att klimatförändringar, finanskris och pandemier är några exempel som har gjort uppgiften för världssamfundet extremt svår just nu. Det ställer höga krav på FN, och därför säger Ban Ki-Moon att han försökt vara ödmjuk inför uppgiften.

–Men utan mitt aktiva engagemang vet jag inte hur långt klimatförhandlingarna hade kommit i dag. Jag har rest över hela världen och satsat all min tid och energi på att lösa de stora globala utmaningarna.

Han ser att EU har en avgörande roll som draglok inför klimatkonferensen i Köpenhamn i december. Indien, Kina, Mexiko, Brasilien, Sydafrika och andra stora utvecklingsländer måste med och ska få finansiell hjälp att minska sina utsläpp. Ban Ki-Moon betonar också vikten av att varje land är berett att se bortom sina egna nationella angelägenheter för att istället se klimatdiskussionerna som en gemensam fråga, som också måste lösas gemensamt. Han vill framhålla de stora skillnaderna mellan Bushadministrationen och Obamaadministrationen på klimatområdet.

–Den politiska viljan finns i dag, men fortfarande råder tvivel om USA:s kongress kommer att anta klimatpaketet, påpekar Ban Ki-Moon.

Ban Ki-Moon mötte Burmas premiärminister förra veckan i New York, och då passade han på att klargöra kravet på att landet släpper alla politiska fångar, inklusive Aung San Suu Kyi.

Ledningen har visat en viss samarbetsvilja men FN:s generalsekreterare säger att han kommer att fortsätta ligga på hårdare för att de ska frige fångarna.

Iran och deras eventuella planer på kärnvapen är en av de frågor som seglat upp som de hetaste i veckan. Generalsekreteraren menar att FN har varit tydligt med att kräva öppenhet och transparens. Men mötet den 1 oktober under ledning av Javier Solana signalerade ändå att Iran eventuellt kan tänka sig att släppa in internationella inspektörer, vilket är positivt.

–Bevisbördan vilar på Iran. Det finns en klyfta mellan det internationella samfundet och Iran när det kommer till förtroende och det är nu upp till dem att visa att de är beredda att förhandla, säger ban Ki-Moon.

När det gäller Irak menar FN:s generalsekreterare att landet går igenom en ny fas och vill stå på egna ben även säkerhetsmässigt.

–Tyvärr så har de stora problem med självmordsattentat och att bygga upp landet. Därför är det så viktigt att FN nu stöttar uppbyggnaden och relationerna med grannländerna. Så fort säkerhetssituationen förbättras något så kommer vi att inrätta flera nya FN-kontor i landet, säger Ban Ki-Moon.