Han är Årets svensk

Text: Fokus

Bild: Elin Björklund

Juryn för Årets svensk har beslutat att utmärkelsen i år ska tilldelas Johan von Schreeb med följande motivering:

Med konkreta insatser för människor som drabbas av naturkatastrofer, epidemier och krig skänker Johan von Schreeb hopp där drömmarna om en bättre värld krockar brutalt med verkligheten. Genom att grunda Läkare utan gränser i Sverige har han banat väg för många efterföljare som med stort eget risktagande lindrar lidande runt om i världen.

- Det är en stor ära för mig att motta utmärkelsen som Årets svensk, säger Johan von Schreeb. Jag är stolt över att ha startat den svenska Läkare utan gränser. Det har varit hisnande år som skakat om svenskt bistånd. Men det är arbetet i fält som förblir viktigast för mig. Ett arbete som kräver ständigt uppkavlade armar men också ljudliga protester. Det krävs svordomar för att påpeka det orimliga i att Läkare utan gränser på många platser är den enda representanten för mänsklig värdighet. Världen måste kunna bättre.

Johan von Schreeb var 1993 med och grundade Läkare utan gränser i Sverige och var dess ordförande till 1999. Läkare utan gränser i Sverige samlar årligen in 100-tals miljoner kronor till katastrofhjälp och åtskilliga svenska läkare och sjuksköterskor har arbetat i organisationens regi.

Utmärkelsen Årets svensk delas sedan 2006 ut av nyhetsmagasinet Fokus. Första året gick priset till Masoud och Shahnaz Garakoei för deras exceptionella civilkurage när de vägrade låta sig utpressas av mc-maffian. 2007 belönades kommunalrådet i Haparanda, Sven-Erik Bucht, för att han lyckades vända utvecklingen i sin kommun från utflyttning till expansion och framtidstro. 2008 mottog Anita Dorazio priset för sitt uthålliga, engagerade och målmedvetna arbete för flyktingars rättigheter.

2009 gick utnämningen till professor Johan Rockström för att han gjort vetenskapen om människans påverkan på naturen begriplig. 2010 belönades artisten Robin Carlsson (Robyn) för att hon genom sitt medvetna konstnärskap blivit en förebild för många. 2011 gick priset till Christopher Kullenberg för att han bidragit till att göra nätaktivismen till en internationell demokratirörelse. Pristagaren 2012, Jonas Gardell, visade med ”Torka aldrig tårar utan handskar” att människovärdet ständigt måste försvaras.

Förra årets mottagare var Gunnar Strömmer, grundare av Centrum för rättvisa, för att han skapat ett kraftfullt skydd för människor som hamnar i tvist med stat, kommuner eller myndigheter.

Juryn för Årets svensk består av Antonia Ax:son Johnson, Kajsa Bergqvist, Erik Blix, Sven-Olof Bodenfors, Margareta Garpe och Martin Ahlquist (ordf).

Frågor om priset besvaras av Martin Ahlquist, chefredaktör för Fokus och juryns ordförande. 073-9409301. Pristagaren nås på 073-6845331.

Mer information om årets, och tidigare års pristagare finns här.

Information om Läkare utan gränser i Sverige.

Läs mer:

Räddare i nöden

En läkare utan gränser

Här hittar du bilder på Johan von Schreeb. Ange fotograf Elin Björklund/Fokus:

Bild 1

Bild 2

Bild 3