Så blev Örebro en attraktiv kommun: »Många studenter stannar kvar«

Text:

Bild: TT

Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad.

– Ett av de viktigaste måtten är den demografiska försörjningskvoten: vi har en befolkning som långsiktigt kan bära välfärdens kostnader, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro.

– Vi har fokuserat på att ha tillgänglig mark, byggpolitik och attraktivitet. Och vi har en uppsida där. Samtidigt finns en utmaning i att rusta kommunen och inte minst de fastigheter som ska rymma välfärden vid en snabb tillväxt. Det kostar mycket på kort sikt. Men det är bra för Örebro att vara en attraktiv kommun.

Han menar också att kommunen har en unik fördel i en dynamisk arbetsmarknad, där inte minst den nu 21 år gamla förvandlingen från högskola till universitet bidragit.

– Det är ett bredduniversitet som samtidigt har hög forskningshöjd. Det är en viktig pusselbit för attraktiviteten, och medför starka följdeffekter.

– Många kommer hit som studenter och stannar kvar, och här kan du hitta kombinationen av både jobb och bostad. Det är en tydlig fördel för Örebro. Men samtidigt har vi socioekonomiska utmaningar i delar av befolkningen.

LÄS OCKSÅ: Båstad – mer än lyxiga bostäder till de rikaste

Kenneth Handberg pratar också om att staden gjort en inre resa; från att utgångsläget var »det går aldrig« till att »det går«. Och när befolkningsmängden häromåret passerade Västerås så blev Örebro Sveriges sjätte största kommun.

– Många kommuner är duktiga på boendemiljöer som är trevliga, många bygger en kongresshall eller annat för större event, men ingen flyttar dit av de skälen. Men kan du ge en helhet med ett rikt utbud av upplevelser, att det är bra både i skolan och efter skolan, då höjer du attraktiviteten som i sig bidrar till positiv attityd.

En av hans tidigare kommunalrådskollegor har rent av skrivit en handbok i hur man kan lyckas med sin mark- och bostadspolitik.

– Markpolitiskt ha beredskap för exploatering. Nu ser vi mark exploateras som kommunen haft i ägo i decennier. Det gäller att ha den framåtblicken. Att vara redo för nästa steg.

Jo, han ser det positiva, men också utmaningen i att balansera ökade kostnader i välfärden och attraktiviteten. Får man rätt balans då är man lyckosam. Men nya skolor eller vårdboenden kostar mer än gamla, byggs det fler bostäder måste också annan utbyggnad till.

Sedan är det ingen nackdel att ha ett bra läge i landet också geografiskt:

– Vi ser en hög grad av etableringar i logistikbranschen. Senaste exemplet är att Dollar store köper mark för att bygga centrallager. Vi finns i en geografisk mittpunkt och drar nytta av det. Ju mindre företagen behöver köra för att nå sina kunder, desto bättre är det, säger Kenneth Handberg.

Plats 1-270: Här kan du se hela topplistan över var det är Bäst att leva!