Så får Sveriges mest privatiserade kommun nyanlända i jobb: »Gynnar alla«

Text:

Bild: TT

Erik Andersson är kommunstyrelsens ordförande (M) i Täby.

– Vi har väldigt duktiga kommuninvånare som jobbar hårt. Invånarna är rikare än Stockholmssnittet, men inte kommunen. Att vi är nettobidragsgivare i skatteutjämningen jämnar ut skillnaderna, säger han.

Att stötta företag som vill starta eller växa är en nyckel för framgångarna.

– Fler företag gynnar alla. Vi tar fram ny mark för växande företag som vill expandera. Det är en fråga som vi verkligen prioriterar i dialog med företagen, säger Erik Andersson.

– Många av de lokala arbetsplatserna finns inom handeln i Täby och Arninge och inom annan service. Vi har också många välutbildade invånare. Där spelar vår närhet till KTH och Stockholms universitet en viktig roll.

Men Täby drabbas som alla andra av coronakrisen: omsättningen går ner hos många företag inom handel och service.

– Vi måste se tiden efter corona, det handlar om att hålla sig levande och inte försvinna. Mest drabbade är kaféer och restauranger och viss detaljhandel. Men blomsteraffärerna går bra. I en kris som denna ska vi som kommun agera så normalt som möjligt. Vi har fortsatta möten men i reducerad form.

Täby växer. Ett av de stora tillskotten kommer när gamla Täby Galopp-området ska bebyggas, här ska 6 000 lägenheter tillskapas fram till 2045.

Fler invånare och nya områden kräver också en bättre infrastruktur.

– Roslags-Näsby blir knutpunkt för kollektivtrafiken, och i Arninge byggs bostäder och ny station när Roslagsbanan byggs ut. Med utbyggnaden får vi ­access till Stockholms Central via Odenplan.

Nya Roslagsbanan (smalspårig järnväg) ska stå klar 2029–2030.

– En förstärkt kollektivtrafik är betydelsefull för hela regionen. För många spelar det inte så stor roll om arbete finns i grannkommunen. Men många ser en livskvalitet i att arbete och bostad finns nära varandra. Vi skapar arbetsplatser för såväl nya som gamla Täbybor.

Täby har utmärkt sig som Sveriges mest privatiserade kommun.

– Grunduppdraget för kommunen är att leverera välfärd. I SCB:s medborgarundersökningar hamnar vi på tredje platsen vad gäller inflytande, på andraplats när det handlar om kommunens verksamhet. Att vi satsat på service och bemötande verkar ha gett utdelning.

– Ungefär hälften av all välfärd utförs av andra än kommunen. Kommunen är fortfarande ansvarig för att servicen ges. Men vi har en mångfald av olika aktörer. Vi tror på frihet i kommunen, säger Erik Andersson.

Men möjligheter ska även skapas för nyanlända svenskar:

– Våra aktiviteter för nyanlända har slagit väl ut. Genom projeketet »Välkommen framtid« matchar vi in nyanlända på jobb väldigt bra. Av de som deltagit har 7 av 10 fått någon form av sysselsättning. Det är en balansgång mellan att ställa krav och att ge morötter för att skapa sig en framtid.

– Och här i Täby kan du lyckas, avslutar Erik Andersson.

Plats 1-270: Här kan du se hela topplistan över var det är Bäst att leva!