Sänkt dieselpris – för jordbrukare

Regeringen sänker priset på diesel för jordbrukare – och ger en miljard till lantbruksnäringen.

Text:

Toppbild: Paul Wennerholm / TT

Toppbild: Paul Wennerholm / TT

In klev ministrarna. Först Mikael Damberg, sedan landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

De senaste veckorna har det knorrats kring jordbruket. Priserna på drivmedel och el och foder har gått upp.

– Vi kommer gå fram med totalt en miljard i ett stödpaket för det svenska jordbruket. Det här är en tillfällig åtgärd i en ovanligt svår situation för att hjälpa en näring som drabbats mycket hårt av prisuppgångar, saMikael Damberg på presskonferensen.

– Nedsättningen kommer att gälla i tolv månader från och med första juli, sa Mikael Damberg.

DET STÄMMER ATT jordbruksnäringen har drabbats hårt ekonomiskt de senaste åren. Priset på insatsvaror som gödsel, el och drivmedel har ökat med ungefär 12 procent totalt, enligt uträkningar från Lantbrukarnas riksförbund. Prisökningarna har framför allt påverkat större lantbruksföretagare. Över hälften av lantbrukarna med mer än 50 hektar mark säger att priset på insatsvaror är det som haft störst inverkan på verksamheten under 2021.

– Det svenska jordbruket är viktigt, vi ska vara stolta över det. Vi ser att fler nu väljer att köpa svenskt och den fortsättningen ska fortsätta, sa Anna-Caren Sätherberg på presskonferensen.

I SLUTET AV JANUAARI ställde sig ett enigt finansutskott bakom centerpartiets initiativ för att skjuta till en miljard kronor till jordbrukssektorn. Lantbrukarnas riksförbund har gjort uträkningar som säger att lantbrukarna haft kostnadsökningar på totalt över 5 miljarder kronor.

Prissänkningen på diesel betalas ut i form av återbetalning på dieselskatten.

FÖRUTOM SÄNKNINGEN AV dieselskatten för jordbrukare kommer regeringen att betala ut 300 miljoner kronor i stöd till vad Mikael Damberg kallade för "fjäderfä, grissektorn och växthusföretagen”.

”Förslaget om en nödmiljard är precis vad Centerpartiet drivit på för. Nu behövs också ytterligare satsningar på landsbygdsprogrammet framöver, för att stärka jordbrukets konkurrenskraft”, säger Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl i ett pressmeddelande som Centerpartiet skickade ut strax efter presskonferensen.

LRF:s förbundsordförande Pelle Borgström säger till Lantbruksnytt att han är nöjd med stödet.

”Vi välkomnar regeringens beslut om ett krispaket till lantbruket på en miljard kronor. Stödet är efterlängtat och en lättnad i den akuta likviditetskris som många bönder befinner sig i inför vårbruket. Att rikta stödet till bränsleskatten är nödvändigt när prisbilden ser ut som den gör. Samtidigt ser vi att de branscher som haft det extra svårt får ett riktat stöd, vilket är en klok avvägning av regeringen”, säger han till Lantbruksnytt.

***

Text:

Toppbild: Paul Wennerholm / TT