Bilbidraget – en bra story

En tusenlapp var till bilägare ligger bland annat i den godispåse värd 14 miljarder kronor som skattebetalarna skänker till väljarna. Av analys och eftertanke hördes dock inte mycket.

Text:

Toppbild: Janerik Henriksson/TT

Toppbild: Janerik Henriksson/TT

En formulering i förra veckans Fokus fastnade: ”Politik har blivit SM i kommunikation”, sa författaren och ekonomen Carl Hamilton i intervjun om sin nya bok. Den som handlar om några avgörande politiska misslyckanden i Sverige under de senaste trettio åren, närmare bestämt kronförsvaret, skolan, invandringen och försvaret. Bokens tes är att politikerna – ungefär i höjd med Berlinmurens fall – övergick från att fatta beslut grundade i noggranna utredningar, konsekvensanalyser och väl genomtröskade kompromisser till att i stället styra och styras av vad som lät bäst för stunden. ”Vi har fått en ’narrativ politik’ där fakta, sanning och konsekvenser är underordnade berättelsen”, konstaterade Hamilton.

Energipolitiken är ett annat område som mycket väl hade kunnat föräras ett kapitel i hans bok. Eller så bifogas helt enkelt Erik Hörstadius artikel till andra upplagan. Där beskrivs hur Sverige gick från ett överskott av leveranssäker, fossilfri el på platser där den efterfrågades, till stora skillnader mellan var och när elen produceras respektive var och när den förbrukas. Liksom ett feldimensionerat stamnät för överföring från produktion till konsumtion.

Följden blev förstås stora variationer i elpriset vilket i sin tur tvingade politikerna att rycka ut med brandsprutan i form av elbidrag till hushållen under köldknäppen i januari. Nu hoppas optimisterna att framtidens enorma energibehov ska lösas med hjälp av vindkraft och vätgas. Pessimisterna är inte lika säkra på att det går. Politikerna får helt enkelt hoppas på turen när de stakar ut kursen, ty elsystemet har inte utretts i sin helhet på över fyrtio år.

I början av veckan var det hur som helst dags för ny fiskdamm i Rosenbad med anledning av den intrikata väv som klimat- och energipolitiken har blivit. En tusenlapp var till bilägare, sänkta punktskatter på drivmedel, höjda bostadsbidrag och mer elbilssubventioner ligger i den godispåse värd 14 miljarder kronor som skattebetalarna skänker till väljarna. Av analys och eftertanke hördes inte mycket. Men det var en riktigt bra story, det måste man ge regeringen!

Jon Åsberg är chefredaktör och vd på Fokus

***

Prenumerera på Fokus här – i brevlådan eller enbart digitalt

Text:

Toppbild: Janerik Henriksson/TT