Drygt hälften oroliga för privatekonomin till följd av kriget

Mer än hälften av svenskarna är oroliga för sin ekonomiska situation, visar en Novus-undersökning. Mest oroliga är SD-sympatisörer och minst oroliga är V-sympatisörer.

Text:

Bild: Efrem Lukatsky AP/TT

Kriget i Ukraina är inne på sin andra vecka. Sedan dess har börsen fortsatt nedåt. El- och drivmedelspriserna har stigit och kriget ser fortfarande inte ut att vara nära någon upplösning.

Nu har Novus undersökt om de svenska väljarna är oroliga för sin ekonomiska situation som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina.

56 procent av väljarna är orolig för att kriget i Ukraina kommer att påverka deras personliga ekonomiska situation. 14 procent är mycket oroliga medan 41 procent är ganska oroliga. 35 procent svarade att man inte är särskilt orolig och 6 procent av väljarna svarade att man inte är oroliga alls.

MEST OROLIGA ÄR Sverigedemokraternas väljare, där har 7 av 10 uppgett att man oroar sig för ekonomin. Minst oroliga är Vänsterpartiets väljare, bland dem är det var fjärde väljare som oroar sig för sin personliga ekonomiska situation.

Hur orolig är du att kriget i Ukraina kommer att påverka din personliga ekonomiska situation?         
  Partisympati       
 TotaltMSVSDM+KDL+CV+MPOsäkra
Mycket orolig14 %20 %10 %5 %18 %20 %12 %4 %15 %
Ganska orolig42 %39 %44 %20 %52 %41 %36 %32 %40 %
Inte särskilt orolig35 %35 %35 %53 %24 %34 %51 %46 %31 %
Inte alls orolig6 %4 %6 %19 %4 %4 %1 %16 %2 %
Vet ej3 %1 %4 %2 %2 %1 %1 %2 %13 %
Mycket+ ganska orolig56 %59 %55 %25 %70 %61 %47 %36 %55 %
Inte särskilt + mycket orolig41 %40 %41 %72 %28 %38 %52 %62 %33 %

”Tittar man på partisympati är oron absolut högst bland SD:s. Bland V:s sympatisörer är den extremt låg. Bara vara fjärde sympatisör inom V är oroliga för sin egen ekonomi. Jämfört med närmare varannan inom alla andra partier, och 56 % av alla svenskar”, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus i en kommentar till undersökningen. Kvinnor oroar sig i högre utsträckning än män och minst oroliga är yngre väljare mellan 18 och 29 år.

Hur orolig är du att kriget i Ukraina kommer att påverka din personliga ekonomiska situation?       
  Kön Ålder   
 TotaltManKvinna18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år
Mycket orolig14 %12 %15 %3 %18 %13 %16 %
Ganska orolig42 %41 %44 %32 %42 %51 %43 %
Inte särskilt orolig35 %37 %33 %45 %34 %30 %33 %
Inte alls orolig6 %8 %4 %18 %3 %3 %2 %
Vet ej3 %1 %5 %2 %3 %2 %5 %
Mycket+ ganska orolig56 %53 %59 %34 %60 %64 %59 %
Inte särskilt + mycket orolig41 %46 %36 %63 %37 %33 %35 %

NOVUS HAR OCKSÅ FRÅGAT svenska väljare om vilket land som är bär skulden för kriget i Ukraina. 94 procent av väljarna anser att skulden faller på Ryssland. Två procent anser att det är Natos fel, två procent anser att det är "annan" och två procent har svarat vet ej.

Vem tycker du bär skulden för kriget i Ukraina?       
  Kön Ålder   
 TotaltManKvinna18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år
Ryssland94 %95 %93 %96 %93 %92 %97 %
Ukraina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Nato2 %2 %1 %0 %2 %4 %1 %
Annan2 %2 %2 %3 %2 %1 %1 %
Vet ej2 %1 %3 %1 %3 %3 %1 %

Bland samtliga partiers sympatisörer anser en övervägande majoritet att skulden faller på Ryssland. Flest som anser att kriget är Natos fel finns bland Sverigedemokraternas väljare, där anser 7 % att så är fallet.

 TotaltMSVSDM+KDV+MPOsäkraL+C
Ryssland94 %97 %98 %98 %86 %97 %98 %85 %97 %
Ukraina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Nato2 %0 %0 %2 %7 %1 %1 %1 %0 %
Annan2 %2 %2 %0 %1 %2 %0 %4 %2 %
Vet ej2 %1 %0 %1 %6 %1 %1 %11 %2 %

Undersökningen genomfördes av Novus mellan den 3 och den 4 mars i år. Totalt har 1269 personer svarat på undersökningen. Undersökningen är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterade panel.

***

Prenumerera på Fokus här – i brevlådan eller enbart digitalt