Då är risken för självmord som störst

Nollvision för självmord kan få oavsiktliga negativa konsekvenser.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Är det bra med nollvision när det gäller självmord?

David Eberhard svarar:

För en psykiater ingår det i varje samtal med människor som mår psykiskt dåligt att försöka gradera risken för suicid. Det är ingen enkel uppgift. Det förutsätter att den man träffar kan och vill ge en ärliga uppgifter om sina innersta tankar. 

Suicidala människor berättar faktiskt oftast när de känner att livet inte är värt att leva, även om det finns undantag från det. Vissa kan efter långa tider av depression förefalla gladare än på länge, men den lättare sinnesstämningen kan bero på att de fattat beslut om att ta sitt liv.

Det görs minst tio gånger så många suicidförsök som fullbordade självmord. Vissa av dessa försök är allvarliga, men många är mer ett rop på hjälp. Att någon tidigare har försökt ta livet av sig är alltid en riskfaktor, men alla försök är inte planerade så att de lyckas. Det finns personer med en ständig känsla av inre tomhet som gör återkommande självmordsförsök som ångestdämpning och som vid en alltför omfattande insats från vården snarast kan bli mer självmordsbenägna. Det gör att en nollvision faktiskt kan öka riskerna för en viss grupp patienter.

Risken för självmord är som störst direkt efter en inläggning när den inre tomhet som många känner i vardagen gör sig än mer påmind när man åter är helt ensam efter att ha blivit påpassad dygnet runt. Därför är det inte alltid lämpligt att lägga in alla, utan att värdera allvarlighetsgraden och symptomens karaktär. Något som skulle krävas för att uppnå noll suicid inom vården.

Utöver det bör man komma ihåg att så många som hälften av alla de som begår självmord faktiskt inte haft kontakt med vården innan de tar sitt liv. Att en nollvision skulle kunna ändra på detta faktum får betraktas som helt orealistiskt. 

Och dessutom; för varje nollvision vi lägger pengar och överdrivet engagemang i, riskerar vi att missa alla andra områden i livet där människor dör i onödan. Trafikens nollvision är ett utmärkt exempel på det.

***

Text:

Toppbild: Unsplash