Dags att tillsätta en Hassler-kommission

Vi skulle behöva en ny kommission med direktiv som påminner om dem Assar Lindbeck fick. Fast denna gång med John Hassler som ordförande.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Härom dagen arrangerade Fokus en frukostpanel med anledning av att det har gått 30 år sedan Lindbeck-kommissionen lade fram sitt betänkande Nya villkor för ekonomi och politik. Finns fortfarande lärdomar att hämta? Och vilka reformer skulle en motsvarande kommission i dag föreslå?

För er som inte minns, eller var födda: ekonominestorn Assar Lindbeck fick sitt utredningsuppdrag av regeringen Bildt senhösten 1992. Landets ekonomi befann sig i fritt fall; en bankkris rasade och kronan hade tappat 25 procent sedan Riksbanken övergivit den fasta växelkursen. Redan efter fyra månader presenterades resultatet; en ambitiös lista med 113 reformer syftande till att skapa ordning i det kaos som rådde. 

Fokus panel, med några av landets ledande ekonomer, var tämligen enig om att de strukturproblem som Sverige brottas med 2023 är av en annan art. Ett modernt reformpaket à la Lindbeck borde snarare rikta in sig på sådant som skolan, infrastrukturen, energisystemet, klimatomställningen samt olika tillståndsprocesser.

På en punkt är emellertid dagens situation snarlik den dåtida. Kronan är rekordsvag. Och det var också här som panelisterna var mest oeniga. Akademin, företrädd av professor John Hassler, ansåg att det inte går att fastslå varför kronan är så nedpressad. Marknaden, i form av Nordeas Annika Winsth, tyckte att det visst finns förklaringar. Inte minst att Riksbanken under åratal av expansiv penningpolitik har lämnat växelkursen åt sitt öde och därför saknar trovärdighet när den nu säger sig vilja se en starkare krona. Men också att investerare ser med stigande oro på Sveriges ekonomi. Den är nämligen ytterst räntekänslig, kopplat till både hushållens bolån och – i tilltagande grad – de moln som tornar upp sig över fastighetssektorn.

Per Lindvall jämför här den nuvarande situationen med fastighetskrisen i början av nittiotalet – den som ledde till att Lindbeck-kommissionen tillsattes. Visst finns betydande skillnader. Men också oroväckande likheter.

Ett förslag till regeringen är därför att tillsätta en ny kommission med direktiv som påminner om dem som Assar Lindbeck fick. Fast denna gång innan stormen bryter ut. Kanske rent av med John Hassler som ordförande?

***

Text:

Toppbild: TT