”I slutändan kommer ni inte kunna påverka hans partisympatier”

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Vår son Hugo går i högstadiet och uttrycker ofta sympatier för SD, i likhet med många av kompisarna. Det är helt emot allt vår familj står för. Hur ska vi bemöta honom? 

David Eberhard svarar:

Tonårstiden präglas mycket av uppror mot föräldrarna. Dessutom anammar tonåringar ofta enkla förklaringar till samhällsproblem och förordar drastiska lösningar. Sannolikheten att en tonårspojke dras till ett parti som står långt ifrån föräldrarnas uppfattningar är därför stor redan från början. Det är dessutom lätt för dem att lockas av ett parti som länge har förespråkat lösningar på samhällsproblemen, som framstår som tämligen enkla.  

Utan att ta ställning till SD:s politik – alltså om partiets lösningar är bra eller dåliga – så framstod SD också länge som ensamt om att påtala problem som de andra partierna tonade ned eller blundade för, men som alla numera erkänner finns. Därför kan en del tonåringar nog tycka att vuxenvärlden har svikit den unga generationen och att dagens situation med trygghetsproblem, ungdomsrån et cetera är ert och andra vuxnas "fel".  

Själv skulle jag försöka diskutera politik med sonen utan att anta en dömande ton. Jag skulle ställa många frågor och försöka förstå hans motiv. Jag skulle lyssna på hans uppfattning förutsättningslöst och endast besvara hans frågor utifrån sakpolitik. Jag skulle också förklara varför hans val av parti inte ligger i linje med familjens värderingar, men undvika känslomässiga eller värdebaserade argument; sådana vill han sannolikt inte ta till sig. 

I slutändan kommer ni inte kunna påverka hans partisympatier på annat sätt än genom att respektera att ni för tillfället tycker olika och att fortsätta dialogen. Huruvida sonen verkligen kommer att rösta på SD när det väl blir dags vet ni inte i dag. Sannolikheten att ni närmar er varandra i framtiden är dock betydligt större om ni argumenterar respektfullt och utan pekpinnar.

David Eberhard är psykiater och författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

Text:

Toppbild: TT