Moderatens radikala skatteförslag

Text:

Alla var där! Aulan på Handelshögskolan var överfull. Där satt flera före detta finansministrar, statssekreterare, utredare, akademiker, skattejurister, nationalekonomer och generaldirektörer. Nationalekonomiska föreningen hade bjudit in till möte om vad en ny skattepolitisk reform måste innehålla.

Utgångspunkten var Ingemar Hanssons efterlämnade anteckningar. Ingemar Hansson gick bort innan han hade hunnit fullfölja sitt uppdrag att skissa på en helt ny skattereform. Nu lyste hans porträtt över de församlade. Ordföranden Susanne Ackum, en gång statssekreterarkollega med Ingemar Hansson på finansen, påminde om hans centrala roll att forska, utreda, lagstifta och sedan genomföra de stora skattereformerna. »Alla« vet att en ny stor reform behövs. Professor Ingemar Hansson, som avslutade sin karriär som generaldirektör för Skatteverket, hade fått ett uppdrag från Expertgruppen för offentliga studier (ESO) vid finansdepartementet: att börja skissa på ett nytt skattesystem. Vilka är de största reformbehoven i skattesystemet i dag? Vilka är de politiska och praktiska knäckfrågorna för att genomdriva stora förändringar?

Ingemar Hansson hann bara börja innan han gick bort i somras. Men hans tankar väger tungt även efter hans död, visade uppslutningen på seminariet i Nationalekonomiska föreningen. En ny stor skattereform är en av punkterna i januariavtalet. Men det kommer att bli oerhört svårt för partierna att enas ens om utredningsdirektiv. De senaste veckorna har politikerna börjat positionera sig, med krav på höjda skatter, sänkta skatter, reformerade kapitalskatter och inga ändrade kapitalskatter.

Just därför att det är så svårt blir Ingemar Hanssons skiss så viktig. Han förenar forskarens, ämbetsmannens och den moderate politikerns perspektiv, och det gör hans skiss explosiv, även om den bara finns i powerpointformat.

Problemet med dagens skattesystem är enligt Hansson att det är alltför komplicerat och med icke enhetliga regler. Skatterna på arbete är för höga och kapitalskatterna för låga och med alltför stora skillnader.

En utgångspunkt för reformer är att de måste vara fullt finansierade. Här duger inga »dynamiska effekter«. Förmögenhetsklyftorna – som redan ökat kraftigt – får inte öka mer. Skatterna måste föras över från arbete till ägt kapital, konsumtion och miljöskadlig verksamhet. Reformerna måste ha bred legitimitet och klara anstormningen från alla lobbyister.

Tänkbara huvudsakliga förändringar:

l  Sänk marginalskatterna för förvärvsinkomster på alla nivåer, inklusive så att högsta marginalskatten sänks från 60 till 50 procent, samt höjda skiktgränser så att färre betalar statlig inkomstskatt.

l  Enhetlig skattesats på 35 procent för kapitalinkomster i stället för skattesatserna 15, 20, 25 och 30 procent.

l  Högre skattesatser som minskar incitamentet att omvandla förvärvsinkomst till kapitalinkomst.

Till detta kommer någon form av förmögenhetsskatt och beskattning av fastigheter och bostadsrätter. »Skatt på marknadsnoterade tillgångar och kanske även på småhus och bostadsrätter vid arv och gåva«.  Samt några andra små punkter:

Enhetlig moms på 25 procent; slopat avdrag för resor till och från arbete; slopat investeraravdrag; slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling; högre schablonintäkt för investeringssparkonto och kapitalförsäkring; enhetliga regler för rot och rut, 40 procent.

Ingemar Hanssons radikala skiss pekar på vilka väldiga utmaningar skattesystemet står inför. Betänk några av punkterna igen – i förlängningen kanske samma 35-procentiga skatt på arbete och kapital, delvis återinförd fastighetsskatt och arvsskatt och 25 procent moms på allt – inklusive mat och böcker. Det är ingen bindgalen vänsterpartist eller Reformist som tänkt detta – utan en tidigare moderat statssekreterare.

Självklart mötte allt detta frågor och invändningar i Handelshögskolans aula, följt av ett traditionellt gräl mellan Erik Åsbrink (S) och Anders Borg (M). Men när skattesystemet ska reformeras är det många heliga kor som måste slaktas. Nationalekonomiska föreningen gav oss en intellektuellt utmanande plattform.

Hela mötet finns på nätet.

Erik Fichtelius, läs hans krönikor här. 

Text: