Ta död på de vanligaste myterna

Text:

1. Sverige har högst andel förnybar energi i världen.

Falskt. I Eurostats senaste rapport, som sammanställer andel förnybar energi 2013, ligger Sverige på 52,1 procent. Norge kan stoltsera med 65,5 % förnybar energi.

2. Det är inte värt att släcka lampan, det drar mer energi att tända den igen.

Falskt. Energiförbrukningen påverkas knappt av att lampan tänds. Lågenergilampor kan dock slitas ut av att släckas ofta.

3. Spanska tomater är klimatsmartare än svenska såhär års.

Sant. Trots att spanska tomater ofta transporteras med lastbil ger de växthusodlade svenska större utsläpp.

4. Det går åt mer energi för att tillverka solceller än de hinner producera.

Falskt. Energiåterbetalningstiden för kiselsolceller är omkring två år. En solcells livslängd är minst 25 år.

5. Arktis har vuxit under 10-talet.

Sant. 2012 var isutbredningen den minsta som observerats. Sedan dess har den faktiskt blivit något större. Men över längre tid har Arktis is minskat med 13 procent per decennium sedan 1970-talet.

6. Om Arktis tinar, ökar utsläppen.

Sant. Kommer Arktismarken i kontakt med syre startar en nedbrytning av biomassa som varit nedfrusen, och koldioxid och metan frigörs.

Källor: 1. Eurostats (andelen förnybar energi av den totala energianvändningen), 2. Energimyndigheten, 3. Naturskyddsföreningen, Institutet för livsmedel och bioteknik, 4. Energimyndigheten, 5. IPCC, National Geographic, 6. IPCC.