Magdalena Andersson: Marknadsskolan driver segregation

Det svenska skolsystemet driver segregation och orättvisa, enligt S-ledaren Magdalena Andersson. Hon vill att politiken "tar tillbaka kontrollen".

Text: Niklas Svahn / Gustav Sjöholm / TT

Bild: TT

– Dagens marknadsskola sviker de unga, säger hon i sitt Almedalstal.

Magdalena Andersson inleder talet i ett soligt Visby med att ta upp kriget i Gaza och konstaterar att i natt föll bomberna över Rafah på nytt.

– Att den här situationen överhuvudtaget har kunnat uppstå, det är en skamfläck i mänsklighetens historia.

Hon kommer sedan in på ett ämne som Socialdemokraterna talat länge om – politiken måste ta tillbaka kontrollen över samhällsutvecklingen i Sverige, framför allt inom skolan.

Enligt S handlar det om att stoppa "marknadsexperimentet" med friskolor.

– Låt oss här och nu dra i nödbromsen för etableringen av nya vinstdrivande friskolor för att i nästa steg helt avskaffa marknadsskolan, säger hon.

Dagens svenska skolsystem driver segregation och orättvisor i stället för att motverka dem, enligt Andersson.

– Det finns inget intellektuellt hållbart argument för att låta det här fortsätta.

Svenska huvudspråk

Socialdemokraterna har under dagen krävt att svenska ska vara huvudspråk i grundskolan. Skolor med engelsk inriktning ska tvingas ha minst 75 procent svenskundervisning. Framför allt skulle förslaget omfatta friskolor.

– Vi kan ju inte ha särlagstiftning som gynnar vissa skolkoncerner, sade Andersson tidigare under dagen till TT.

Även inom gymnasiet ska svenska vara huvudspråk, men regleringen kan behöva vara mindre långtgående där, enligt S.

I dag krävs att grundskolor som har undantag för undervisning på engelska håller hälften av lektionerna på svenska.

Utvärderingar saknas

De nationella minoritetsspråken ska värnas, enligt S, och omfattas inte av förslaget. Inte heller gymnasiets IB-program omfattas, eller utbildningar riktade till barn som befinner sig i Sverige tillfälligt.

Enligt Andersson visar forskning att elever har lättare att ta till sig kunskap om undervisningen sker på deras modersmål.

S vill också ta bort ett undantag om att engelska skolor inte behöver anställa behöriga lärare. I dag kan dessa skolor tillsvidareanställa utländska lärare som saknar svensk lärarlegitimation, vilket är orimligt, enligt Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson.

– Det är tydligt att det är friskolor som tjänat pengar på en lägre lärarbehörighet, säger hon.

***