Näringslivet: Morot, inte piska, bäst för klimatet

Miljöpartiet vill se böter för företag som inte är fossilfria år 2030. Bekymrande, svarar ett näringsliv pressat av coronavirus och krig i Ukraina.

Text:

Bild: Marko Säävälä/TT

1/9/2022: Artikeln har uppdaterats och tillfogats en rättelse.

Om Miljöpartiet får inflytande över nästa statsbudget kommer man att bötfälla företag som inte ställt om till fossilfri produktion år 2030. Det meddelade partiets språkrör Märta Stenevi i en intervju med Dagens Nyheter på torsdagen. Enligt språkröret behövs en vitesstruktur då systemet ”varit riggat mot fossila bränslen”.

Beskedet möts med oro bland näringslivets företrädare. Sanna A Wadström, vd på Sinf, tidigare Svensk Industriförening, menar att böter är fel väg att gå med hänsyn till det ekonomiskt pressade läge företagen befinner sig i just nu.

– Att arbeta med piskan för att få företagen att genomföra förändringar, det bekymrar mig. Man måste ha med sig att företagen har gått igenom en coronakris. De står inför enorma utmaningar med elkris, kriget och leveransproblematik. Vi har ett kostnadsläge för företagen som är exceptionellt, säger hon till Fokus.

MP:s Märta Stenevi föreslår en omställningslag där vite ingår, men där staten samtidigt skjuter till resurser för att hjälpa företagen. En ventil ska finnas för de företag som inte har någon möjlighet att bli fossilfria, meddelade hon, utan att precisera funktionen närmare. Sinfs vd Sanna A Wadström understryker att det är av största vikt att näringslivet arbetar med hållbarhet, men tillägger att en morot är mer effektivt om man vill gynna klimatet. Företagen arbetar redan med att ställa om sina produktioner till fossilfritt, bland annat genom att byta ut bensindrivna fordonsparker mot eldrivna, men ytterligare investeringar riskerar att dröja.

– Det behövs sätt att tillföra pengar i företagen. Att genomföra teknikförändringar hjälper ur ett hållbarhetsperspektiv, att komma längre i automationen till exempel. Där finns stora möjligheter. Men problemet är att de inte har kapitalet. Vi står inför jätteutmaningar, och att i det här läget komma med ytterligare pålagor, ja det gör mig oroad.

Hur stort utrymme har era medlemmar för att genomföra hållbarhetsåtgärder?

– Man ser en stor vilja. Men det handlar om att man får välja. Det är klart, när kapitalet är slut, då börjar man se över personalbemanningen. Det finns risker att vi tappar svenska jobb om vi inte är kloka i vårt resonemang om de kostnadsökningar som kommer nu.

Marie Trogstam, chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur vid Svenskt Näringsliv, uttrycker i en skriftlig kommentar till Fokus oro kring att elförsörjningen slår mot företagens investeringsvilja och deras omställningsarbete. Vart tionde företag som gjort elkrävande investeringar har haft problem kopplat till elförsörjningen. Likaså säger hon att företagens tillståndshantering dröjer, och att politiken därmed utgör ”det största hindret för dem att gå vidare”.

”Mot den bakgrunden framstår politiska förslag om att bötfälla företag som inte klarar av att ställa om sin produktion till fossilfrihet som verklighetsfrämmande. Det är svenska företag som driver den gröna omställningen och det som saknas är rätt förutsättningar från politiken”, skriver Marie Trogstam.

Miljöpartiet har en svår balansgång att gå mellan ekonomisk tillväxt och skyddande av klimatet, säger Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Miljöpartier har överlag haft en ambivalent inställning till frågan grön tillväxt. I Tyskland gick till exempel tidigare skiljelinjen mellan fundamentalisterna ”Fundos” och realisterna ”Realos” om man skulle driva en hård politik för att komma tillrätta med klimatproblemen eller en något mjukare för att få röster och få igenom förslag. I dag sitter man i regeringsställning, vilket i praktiken betyder att man tvingas bli mer pragmatisk. 

– De partier som har varit med och styrt och regerat har ofta en mindre extrem position på skalan mellan ekonomisk tillväxt och skyddande av miljön. Många har rört sig mot mitten.

En utmaning för Miljöpartiet jämfört med tidigare är att i dag har alla svenska riksdagspartier någon form av miljö- och klimatpolitik i sina program. Miljöpartiet behöver komma med förslag som kan övertyga kärnväljarna om att kraftfulla miljöåtgärder väntar, samtidigt som man behöver fler väljare än de övertygade kärnväljarna.

Ett förslag om att bötfälla företag, hur väl går det hem i stugorna?

– Mycket av klimatdebatten har de senaste åren handlat om hur mycket vi som individer ska behöva anpassa oss. Då kanske det kan vara lockande med ett alternativ som säger ”det är inte jag som ska göra det, utan företagen”. Men samtidigt finns det säkert en del väljare som är oroliga över ekonomin i stort och som tycker att allt som gör det svårare för företagen ska undvikas.

Rättelse 1/9: I en tidigare version av artikeln uppgavs fel grupp för Miljöpartiet i Europaparlamentet. Miljöpartiet är med i den gröna gruppen Greens/EFA, och ingenting annat.